Dags för nästa steg – vad behövs mer?


Alla önskemål som plastindustrin listade på branschmötet i februari 2017 har nu genomförts av Polymercentrum. Nu är det dags att lägga nästa plattform för framtida utbildningssatsningar, för att stärka plastindustrins framtida konkurrenskraft. I Plastforum 6/2018 berättar vi vad som är på gång.