Extra kurstillfälle: Ställare – steg 1


Polymercentrums kurser är populära – så pass efterfrågade att vi nu erbjuder ytterligare ett kurstillfälle för tredagarskursen ”Ställarutbildning för formsprutare, steg 1” den 24-26:e april i Värnamo . Passa på att vässa medarbetarna och ta höjd för framtidens krav!

Syftet är att utbilda maskinställare så att de blir säkrare i sin yrkesroll genom att öka processförståelsen, underlätta felsökning och optimering av formsprutningsprocessen och att öka kunskapen om kostnader förknippade med formsprutningsprocessen.

Läs mer och gör kursanmälan här! Antalet platser är begränsat.