Fler verktygsmakare ska utbildas


Knappt hinner första kullen nyexaminerade verktygsmakare gå direkt ut i jobb, så är det dags att rigga nästa utbildningsomgång, berättar Niclas Stensson som är utvecklingsstrateg på Campus Värnamo. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har idag beviljat ansökan i utbildningen Verktygsteknik, en utbildning som tillgodoser bristyrken som verktygsmakare och verktygstekniker. Ansökan är framtagen av Campus Värnamo i nära samarbete med Polymercentrum och Jönköping University/Tekniska Högskolan.

Utbildningen ger de kunskaper som behövs för att arbeta med konstruktion, bearbetning och underhåll av verktyg inom plastindustrin. Verktygsteknikern är med från början till slut i utvecklingen och tillverkningen av ett nytt verktyg, hela vägen från ritning/datorfil fram till färdig produkt. Ett annat viktigt arbetsområde är reparation och underhåll av verktyg.

Goda IT-kunskaper behövs, likaså kunskap om material och bearbetning samt kunskaper om miljö, hållbarhet och kvalitetsarbete.

Ytterligare två utbildningar med stor efterfrågan från andra branscher beviljades också och enligt Niclas Stensson är framgångarna ett resultat av att näringsliv och offentligsektor är engagerade och tydligt klargör sitt kompetensbehov. Till detta ska läggas en hög utbildningskvalitet.

 

Anmälan öppnar den 15 mars 2019

Utbildningsstart den 1 augusti 2019

Studieort: Värnamo

300 YH-poäng (1,5 årig heltids yrkeshögskoleutbildning)

Ansökan och mer information hittar du HÄR