Vid första dagens paneldebatt, som anordnades av IKEM, framstod det tydligt att det finns ett behov av att skapa en mötesplats där dialogen mellan akademi och industri kan ske på ett både inspirerande och effektivt sätt.

För andra året i rad anordnade Lunds Tekniska Högskola, tillsammans med Polymercentrum, LIGHTer och Plastforum, en fokuskonferens. Detta året var även IKEM medarrangör. Drygt åttio deltagare samlades runt ett gediget program och förutom att få en inblick i vad framtiden har att erbjuda fanns även möjlighet till dialog mellan olika discipliner och verksamhetsområden. Deltagarna var mycket nöjda med konferensen och det finns därför planer för en ny fokuskonferens i början av 2016. Denna gång på Jönköpings Tekniska Högskola.

 

 

Program

 

Måndag 4 maj

 

Inledning
Fredrik Nilsson, Prefekt, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola

 

LIGHTer – en nationell branschöverskridande lättviktsarena
Stefan Gustafsson-Ledell, LIGHTer

 

SIO Grafen – ett strategiskt innovationsprogram med målsättning att svenska företag skall bli världsledande på att utnyttja grafen
Anders Bohman, Chalmers Industriteknik, Presentation

 

Forskningsverksamhet vid Kungliga Tekniska Högskolan
Prof. Mikael Hedenqvist

 

Forskningsverksamhet vid Chalmers Tekniska Högskola
Prof. Antal Boldizar, Presentation

 

Forskningsverksamhet vid Linköpings Tekniska Högskola
Prof. Olle Inganäs

 

Forskningsverksamhet vid Högskolan i Borås
Prof. Mikael Skrifvars, Presentation

 

Forskningsverksamhet vid Högskolan i Halmstad
Prof. Bengt-Göran Rosén

 

Forskningsverksamhet vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Tekn. Dr. Jonas Enebro, Presentation

 

Forskninsgverksamhet vid Swerea – Swedish Research
Tekn. Dr. Erik Nilsson, Presentation

 

Plast i ett hållbart samhälle
Christopher Folkeson Welch, Mistra, Presentation

 

 

Tisdag 5 maj

 

Bioplaster – nya material, möjligheter och utmaningar
Linda Zellner, Perstorp, Presentation

 

Elektroniska polymerer för energiomvandling och lagring
Prof. Olle Inganäs, Linköpings Tekniska Högskola

 

Ny tvärbindningsteknologi för prestandahöjning av konstruktionsplaster
Tekn. Dr. Anette Munch Elmér, Nexam Chemical 

 

Apyrum- ett effektivt och miljövänligt flamskyddsmedel för plast
Tekn. Dr. Mats Ericson, Deflamo 

 

Formsprutning av lättviktskomponenter med Trexel´s MuCell Process
Kent Johansson, BoxLandTrading 

 

Metallersättning med EMS tejpteknologi
Magnus Ullman, Erteco Rubber & Plastics

 

Volymproduktion av kompositprodukter – ett svensk industriexempel
Anders Holmkvist, Inxide 

 

Additive manufacturing: Adding value to the plastics industry
Prof. Olaf Diegel, Lunds Tekniska Högskola 

 

Plastverktyg med additiv teknik spar tid och pengar
Thomas Tønnesen, Protech AB / Stratasys Ltd

 

Optimal kylning i metallinsatser tillverkade med additiv teknik
Martin Nielsen, Signcom AB / Concept Laser GmbH, Presentation

 

Den digitaliserade fabriken
Örjan Larsson, Blue Institute, Presentation

 

Beläggning av formverktyg för ökad produktivitet och konkurrenskraft
Tekn. Dr. Niels J. Mikkelsen, CemeCon Scandinavia A/S, Presentation

 

 

Plats

Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Lunds Tekniska Högskola
Sölvegatan 26, Lund