Fördjupningskurser

Materialvalsmetodik för plast

Denna endagarskurs ger en gedigen kunskap om olika plastmaterial, med fokus på termoplaster. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om informationen i materialdatablad, god kunskap om hur kravspecifikationer upprättas och kan göra väl underbyggda materialval.

Kursen passar för alla som behöver veta mer om materialval för plast – som produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, beredare m.fl.

 

Kursinnehåll

–   Polymerers uppbyggnad

–   Plasters egenskaper 

–   Information i datablad

–   Upprättande av kravspecifikation

–   Materialurvalsprocessen

 

Kurslängd En heldag.
Pris Polymercentrums medlemmar 6 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 7 000 kr, ej medlem 8 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation.
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

 

Kurstillfällen 2019:   

2 september, Anderstorp

 

När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR

Plastkonstruktion

Denna endagarskurs ger en grundläggande kunskap om plastkonstruktion. Efter kursen har deltagarna bra förståelse för inverkan av tid, temperatur och miljö vid konstruktion med plast.

Kursen passar för alla som behöver veta mer om att konstruera med plast – som produktutvecklare, konstruktörer, beräkningsingenjörer m.fl.

 

Kursinnehåll

–   Information i datablad

–   Inverkan av tid, temperatur och miljö

–   Kryp och relaxation

–   Konstruktionsregler

–   Toleranser

–   Formfyllnadssimulering

–   Provning och analys

–   Relevanta krav

 

Kurslängd En heldag.
Pris Polymercentrums medlemmar 6 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 7 000 kr, ej medlem 8 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation.
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.


Kurstillfällen 2019:  

5 september, Anderstorp

När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR

Konstruktion av formverktyg

Denna endagarskurs ger en grundläggande kunskap om konstruktion av formverktyg. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om viktiga parametrar som släppningsvinklar, stelningskrymp, ingötsplacering, avluftning och temperering.

Kursen passar för alla som behöver veta mer om formverktygs konstruktion och funktion – som produktutvecklare, designers, konstruktörer, beräkningsingenjörer m.fl.

 

Kursinnehåll

–   Uppbyggnad av formverktyg

–   Olika typer av formverktyg

–   Delningslinjer

–   Släppningsvinklar

–   Mönstring

–   Gängor

–   Processimulering

–   Ingötsplacering

–   Avluftning

–   Forminnertryck

–   Temperering

–   Utstötarfunktion

–   Riskanalys

–   Kontroll

 

Kurslängd En heldag.
Pris Polymercentrums medlemmar 6 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 7 000 kr, ej medlem 8 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation.
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

 

Kurstillfällen 2019:  

6 september, Gislaved

När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR