Företagsanpassade utbildningar

Företagsanpassade utbildningar

Vi utvecklar och genomför regelbundet företagsanpassade utbildningar, både i Sverige och utomlands. Ämnen som behandlats i genomförda skräddarsydda företagsutbildningar är bland annat:

–   Plasters egenskaper

–   Materialvalsmetodik

–   Konstruktionsregler för plast

–   Konstruktion av formverktyg

–   Tillverkningsmetoder för plast

–   Ytbehandling

–   Kostnadsberäkning

–   Felorsaker

–   Problemlösning

Kontakta oss gärna – så hjälper vi till att skapa ett skräddarsytt förslag på kompetensutveckling inom plast, gummi och kompositer!