Första kullen diplomerade ställare och operatörer


Under högtidliga former tog Polymercentrums första kullar av 19 maskinställare och 24 operatörer emot sina efterlängtade diplom. Kvällen var även en plattform för den efterföljande heldagen om strategisk kompetensförsörjning som anordnades i Anderstorp av IKEM tillsammans med Teknikcollege Västra Småland.

På plats fanns, förutom Polymercentrums styrelse och ägare, representanter från Arbetsförmedlingen, branschorganisationerna, Teknikcollege, IF Metall, kommunpolitiker, utbildningssamordnare i Småland och inte minst alla de företag som gett eleverna de så viktiga praktikplatserna.

Det var ett sjuttiotal mycket nöjda personer som var djupt eniga om att Polymercentrums satsning på arbetsmarknadsutbildningar tillsammans med Arbetsförmedlingen Gislaved gör viktig skillnad genom att matcha och utbilda framtidens ställare och operatörer i plastbranschen. Vid varje middagsbord blandades näringsliv och nydiplomerade för att skapa samsyn och öka förståelsen för framtidens kompetensbehov och krav på utbildningsvägar.

Vägen fram till diplom har många gånger varit rejält krävande för eleverna – mycket teori ska tas in och smältas, för att sedan aktivt tillämpas ute hos praktikföretagen. Alla handledare har gått utbildats för att stödja sina elever fullt ut. Likaså har de löpande kontakt med utbildningsledaren Joakim Wiedesheim, för att på bästa sätt gå i takt med de olika teorimomenten. Och studiesatsningen lönade sig – de flesta hade jobb redan innan de gått färdigt utbildningen.

Ställarutbildningen är bred och omfattar allt från materialkunskap, processkunskap och produktionsteknik till underhåll, kvalitet och mätteknik. Till detta ska läggas ekonomi, teknisk engelska, IT och automation. Dessutom ingår truck- och traversutbildning. Nio lärare med lång undervisningserfarenhet inom plastbranschen tar hand om eleverna under teoridagarna.

Under de två inledande testveckorna genomförs en validering av elevernas industriella baskompetens, för att skapa en plattform där teori och praktik kan mötas. Avslutningen består av ett teoretiskt certifieringsprov innan det åtråvärda diplomet är säkrat. Den kortare operatörsutbildningen täcker samma teoriområden, men inte lika djupt.

I mitten av januari var det åter dags för nästa utbildningsomgång och 29 blivande maskinställare satte sig på skolbänken. Två veckor senare rullade Operatörskolan igång med 14 elever. Ställarna blir färdiga i augusti och operatörerna i mitten av maj.

Nytt för denna gång är den tydliga geografiska breddningen och i grupperna finns långväga elever från bland annat Ängelholm och Helsingborg.

– Intresset är stort även från Göteborgsregionen och vi ser en klar potential att bredda framtida utbildningar ytterligare, konstaterar en nöjd Joakim Wiedesheim som är utbildningsansvarig för satsningen tillika vd för Polymercentrum.