Framtidens miljöpall för det cirkulära samhället


Projektet ”Formsprutning av strukturella komponenter” där Polymercentrum ingår, avslutas i dagarna. Nöjt konstateras att lägre kostnad och vikt uppnåddes med god marginal för den miljöpall av återvunnen PP man arbetat med.

IPG’s miljöpall är ett smart alternativ till konventionella träpallar. Idag formsprutas den i glasfiberförstärkt polypropen och för att ytterligare stärka miljöprofilen har ett arbete med att använda återvunnet material i en ny kompositlösning utförts inom ramen för det Strategiska Innovationsprogrammet för Lättvikt.

Resultatet är starkare, billigare och mer miljövänliga pallar. Miljöprofilen är tydlig – dagens pall av PP med 30 procent glasfiber är 40 procent mer packningseffektiv, vilket ger färre returtransporter och därmed mindre belastning på miljön. Den är helt återvinningsbar och ingår därför som en del i ett slutet kretslopp.

INXIDE i Trollhättan har fått i uppdrag av IPG att utveckla en kompositförstärkning för pallen, som ytterligare ökar pallens robusthet och tålighet i de varierade miljöer som pallen används. Vidare vill man förstärka pallens miljöprofil genom att vid formsprutningen använda återvunnet material fullt ut.

Den förstärkning av termoplastkomposit som INXIDE har utvecklat för pallen gör det möjligt att använda återvunnet material och samtidigt uppnå bättre slagtålighet än vad som kan uppnås med ny råvara. Resultatet är med andra ord ökad kvalitet och prestanda till reducerad kostnad.

Arbetet med att förstärka pallen har delvis skett inom ramen för projektet ”Formsprutning av strukturella komponenter”. INXIDE har lett arbetet med stöttning av flera olika parter. IPG som kund bidrog med input om exempelvis kundförväntningar och genomför nu fälttester med den kompositförstärkta pallen.

Plastinject genomförde formsprutning med kompositförstärkningar, Swerea SICOMP gjorde simuleringar och Lunds universitet ansvarade för material- och tryckprovning. Övriga projektdeltagare var Camp Scandinavia, Husqvarna, Volvo Car Group, KB Components, Engel, Erteco, K.D. Feddersen och Polymercentrum.

Syftet med projekt var att öka kunskapen kring formsprutning av strukturella komponenter. Under de senaste åren har olika metoder för formsprutning av lastbärande komponenter utvecklats, exempelvis polymerisation i formverktyget, översprutning av organoskivor, lokala förstärkningar med förformar och kolfibertejp.

Genom att öka kunskapen om de olika metoderna och sprida kunskapen till svensk plastindustri främjas utveckling och tillverkning av lätta produkter med hög hållbarhetsprestanda. Effektmålet som adresserats i projektet är ”20 procent lägre kostnad och 20 procent lägre vikt”. Detta uppnåddes med god marginal.