Kallelse till årsmöte


Medlemsföretagen, tillika ägarna, i Polymercentrum Intresseförening (PCIF) samt Polymercentrum AB (PCAB) kallas härmed till ordinarie årsmöten.

Kaffe och smörgås serveras under mötet och för de som önskar avslutas med gemensam lunch.

 

När:   

Torsdagen den 25 april 2019

10.00     PCIF (för alla medlemmar), därefter PCAB (för ägare och PCIF valda styrelse)

12.00     Gemensam lunch (anmälan krävs)

 

Var:        

Campus Värnamo

Konferenslokal: Avsyningen, 112

Jönköpingsvägen 15, Värnamo

 

Anmälan om er medverkan senast 2018-04-15 till Joakim Wiedesheim

(med uppgift om ni önskar vara med på lunchen)

E-mail:  joakim@polymercentrum.se

 

Med vänliga hälsningar

Polymercentrum Sverige AB