Kartlägg företagets kompetensbehov


Rätt kompetens avgör plastindustrins konkurrenskraft – det är vi rörande eniga om. Vägen dit upplevs däremot inte som riktigt lika självklar. Läs mer om hur industrivalidering kan hjälpa företag ett möta framtiden med rätt utbildade medarbetare som ser till att plastindustrin fortsätter att ligga i framkanten.

I senaste numret av Plastforum beskriver Polymercentrum de spännande satsningar som pågår.