Kurser tillsammans med IKEM


Polymercentrum anordnar kurser i Stockholm i samarbete med branschorganisationen IKEM. Två helt nya kurser genomförs på temat hållbarhet och plast i det cirkulära samhället – ett angeläget område som intresserar många, inte minst utanför plastindustrin.

Först ut är ”Värt att veta om plast” den 8:e april, som ger bra kunskap om möjligheter och begränsningar med plast. Kursen ger kännedom om de vanligaste plasternas egenskaper och användningsområden, för- och nackdelar med förnybara plaster, positiva och negativa miljöeffekter med plast, samt krav och direktiv gällande användning och återvinning av plast. Mer information och anmälan HÄR

I den nya kursen ”Plaster i en cirkulär ekonomi”, som genomförs den 10:e april, beskrivs hur plaster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Efter kursen har du bra kännedom om plasters positiva och negativa miljöeffekter, plasters miljöpåverkan i förhållande till andra material, samt metoder för att åstadkomma ett cirkulärt kretslopp för plaster. Mer information och anmälan HÄR

Dagen efter, den 11:e april är det dags för ”Värt att veta om plastförpackningar”. Här  beskrivs plastförpackningars miljöpåverkan. Kursen ger även information och rekommendationer kring design och återvinning av plastförpackningar. Efter kursen har du kännedom om de vanligaste plastmaterialen i förpackningar, viktiga aspekter att beakta vid design och utveckling av nya plastförpackningar, samt metoder för återvinning och hållbar användning av plast. Mer information och anmälan HÄR