Långväga besök hos Ställarskolan


Ställarskolan har haft en heldag med tyska Simcon, som visade de fördelar som en formfyllnadsanalys kan erbjuda. Simulering ger viktig information om hur man på ett effektivt sätt når en optimal formsprutningsprocess med kortast möjliga ställtid.

Formfyllnadssimulering har funnits länge och har under årens lopp blivit allt smidigare och  enklare att hantera utan gedigna förkunskaper. Nu är det hög tid att simuleringstekniken tar ett brett grepp runt produktionsvardagen och nyfikenheten var stor bland ställareleverna.

– Den information som programmet ger tillgång till är ovärderlig för att kunna förstå vad som händer under formsprutningscykeln och samtidigt ges viktig kunskap för att kunna förbättra processen, berättar Uwe Meyer på Kalmartech AB som är återförsäljare av Simcon programvara Cadmould 3D-F och Varimos. Med sig hade han sin tyska kollega Thomas Koch som guidade eleverna genom en rad olika scenarier som styr formsprutningsprocessen.

Eleverna tyckte det var en mycket spännande och lärorik dag, där de fick tillämpa och bolla allt det man lärt sig under tidigare veckor.  De fick handfast se konsekvenser av olika inställningar och samband mellan olika parametrar på ett tydligt sätt, vilket gav en samlad förståelse för hur man med hjälp av simulering och statistisk försöksplanering hittar den bästa parameterkombinationen för en stabil och optimal process.

Heldagen innehöll bland annat en presentation av hur en formfyllnadssimulering fungerar rent praktiskt. Eleverna fick testa själva för att se hur detaljkonstruktion, verktygslösning och uppsättning påverkar den färdiga produkten. Alla fick även med sig hem ett eget simuleringsprogram som de kommer att använda i sin utbildning framöver.

Så nu vet alla på Ställarskolan värdet av optimerad intagsplacering, hur man kommer till rätta med luftinneslutningar, vad som händer vid olika åtgärder att motverka formfyllnadsproblem och väldigt mycket mer.

 

Foto: Överst från vänster Micke Jonsson, AD-Plast, och Polymercentrums Joakim Wiedesheim. Nedre raden Uwe Meyer, Kalmartech,  och Thomas Koch, Simcon.