Lär mer om lastbärande plastprodukter


Missa inte seminariet “Rationell tillverkning av plast- och kompositprodukter” – ett högaktuellt tema eftersom plastbranschen och kompositbranschen närmar sig varandra med snabba steg. Redan idag är det möjligt att formspruta lastbärande plastprodukter med kontinuerliga fibrer.
Förmiddagen bjuder på intressanta presentationer om möjligheter med LIGHTer och FLIGHT. Dessutom kan du lyssna till möjligheterna med nya fantastiska metallersättningsmaterial.
Seminariet är också ett utmärkt tillfälle att träffa Swerea SICOMPs nya VD Bengt Wälivaara!

Var:   Plastinject, Oljevägen 1, Anderstorp
När:   23 februari 2017 kl 09:30-12:00. Lunch därefter på hotell Åsen.

PROGRAM
09.30  Kaffe
10.00  LIGHTer – en nationell forskningsarena. Erik Bunis, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
10.20  FLIGHT – en lokal nod för LIGHTer i Jönköpings län. Johan Dahlström, Swerea SWECAST
10.30  Pågående FoU-aktiviteter vid Swerea SICOMP. Bengt Wälivaara, Swerea SICOMP
11.00  Rationell tillverkning av kompositprodukter (Compraser Labs). Bengt Wälivaara, Swerea SICOMP
11.30  Formsprutning av lastbärande produkter. Torbjörn Egerhag, K.D. Feddersen Norden
12.00  Lunch på Hotell Åsen

Seminariet är kostnadsfritt, men eftersom vi bjuder på kaffe/lunch är vi tacksamma om du anmäler dig till katarina@polymercentrum.se senast den 21 februari.

Seminariet är en del av FLIGHT, som är ett samarbetsprojekt mellan Swerea SWECAST, Polymercentrum, Skärteknikcentrum och Träcentrum, med finansiellt stöd av Region Jönköpings län.