Ny modell får småföretag att växa


Hur kan småföretag växa och utvecklas för att skapa nya jobb? Ett effektivt sätt är att anställa en ingenjör. Polymercentrum ingår sedan två år i pilotprojektet “Den första ingenjören”, vars arbetsmodell nu ska spridas över hela landet.

”Den första ingenjören” initierades av Sveriges Ingenjörer och genomfördes januari 2015 – april 2017 i samarbete med Region Jönköping och de fyra branschorganisationerna Polymercentrum, Skärteknikcentrum, Gjuteriföreningen och Trä- och Möbelföretagen/Träcentrum. Drygt 30 mindre tillverkningsföretag och 85 ingenjörer från både stora och mindre företag har deltagit i projektet. Ett tiotal företag kommer från plastbranschen.

– Projektet visar hur ingenjörer kan få mindre företag att utvecklas, säger Annika Jederström, projektledare på Sveriges Ingenjörer. Eller som en vd uttrycker det: ”När vår ingenjör kom som produktionschef kunde han på två månader genomföra förändringar i produktionen som jag försökt med under två år. Vi fick en helt annan lönsamhet.”

En tidigare studie från Ramböll visar att små och medelstora företag som anställer sin första ingenjör utvecklas väsentligt bättre än de företag som inte har ingenjörer. Under en sexårsperiod ökade företagens produktivitet med nästan 300 procent och nettoomsättningen med drygt 500 procent. Dessutom gav det fler jobb.

– Det var bland annat det som fick oss att dra igång pilotprojektet och det har gått över förväntan, säger Annika Jederström. Ett mål var att minst fem företag skulle börja arbetet med att rekrytera sin första ingenjör inom två år. Nu har 13 företag inlett en rekryteringsprocess och nio ingenjörer har redan anställts.

Vidare har pilotprojektet även tagit fram en arbetsmodell med verktyg, råd och hjälpmedel för företag som vill växa och utvecklas med hjälp av en första ingenjör.

– Projektet har blivit så lyckat att det nu fortsätter i Jönköpings-regionen. Modellen ska också spridas till andra regioner som vill utvecklas, växa och skapa nya jobb. Det kommer att ske i samverkan med nationella branschorganisationer och myndigheter, säger Annika Jederström.

Läs mer om projektet på sajterna Sveriges Ingenjörer och Den första ingenjören.