Nyheter

Tre spännande jobb i nytt kompetensprojekt

Polymercentrum har tillsammans Campus Värnamo och Skärteknikcentrum, för avsikt att driva ett stort kompetensutvecklingsprojekt i Småland med ESF-finansierade medel. Projektet behöver en projektledare, en processledare och en projektadministratör/ekonom, under förutsättning att projektmedel beviljas av ESF-rådet. Besked om beviljandet tillkännages i Läs mer …