Nyheter

Kom och lär mer om framtidens ställare!

Vilka kompetenser behövs hos framtidens ställare? En angelägen fråga som påverkar plastindustrins framtida konkurrenskraft och där plattformen måste läggas redan idag. På Plastteknik-mässan i Malmö i maj anordnar Polymercentrum ett seminarium som speglar framtidens kompetenskrav. Framtidens maskinställare måste ha en mycket bred kunskapsbas Läs mer …