Nyheter

Tre spännande jobb i nytt kompetensprojekt

Polymercentrum har tillsammans Campus Värnamo och Skärteknikcentrum, för avsikt att driva ett stort kompetensutvecklingsprojekt i Småland med ESF-finansierade medel. Projektet behöver en projektledare, en processledare och en projektadministratör/ekonom, under förutsättning att projektmedel beviljas av ESF-rådet. Besked om beviljandet tillkännages i Läs mer …Plastbranschen visar musklerna

Affärstidningen Näringsliv uppmärksammar i sitt senaste nummer Jönköpingsregionen och berättar för resten av Sverige om plastindustrins resurser och Polymercentrums arbete. Tidning vänder sig till det svenska näringslivet och den offentliga sektorn, som nu får lära mer om plastbranschen. Polymercentrum visar Läs mer …