Nytt nav för kompetensförsörjning


Det nya regionala kompetensnavet är nu på plats, med Polymercentrum, Campus Värnamo och Skärteknikcentrum vid rodret. Uppdraget är att visa vägen för effektiva insatser som leder till hållbara resultat och verkligt värde inom kompetensförsörjning.

En viktig del för företagen är att få koll på kompetensen genom att validera personalen mot kompetenskraven i Industriteknik BAS. En annan möjlighet är att delta i ett företagsnätverk och validera en grupp medarbetare.

Det är även möjligt att få 40 timmars konsultstöd av en erfaren konsult för att lyfta in en strukturerad process för kompetensförsörjning i företagets kvalitetsledningssystem.

En annan viktig punkt är att ta ansvar för framtidens kompetensförsörjning genom att skapa kvalitet och relevans i teknikrelaterade utbildningar för ungdomar – genom att stödja Teknikcollege skapas ökad status och bättre attraktivitet. Samtidigt säkrar du tillgången på kompetens att rekrytera i framtiden.

Partnerskap för konkurrenskraft är ytterligare en väg att gå. Detta är speciellt avgörande när du behöver handfast stöd och goda råd kring kompetensutveckling av anställda. Detta är lika viktigt som att stödja yrkesutbildningar som ger anställningsbara personer.

Vill du veta mer om vår kompetenssatsning eller kontakta den nyinrättade kompetenscoachen på Campus Värnamo hör av dig till

Joakim Wiedesheim

joakim@polymercentrum.se

0709-42 39 93

 

Bilden: Enikö Ohlsson (t vä), verksamhetschef på Campus Värnamo, Joakim Wiedesheim, Polymercentrum, och Ingegerd Green, Skärteknikcentrum, berättade på Elmia Subcontractor om det nya kompetensnavet.