Plats kvar på Ställare – steg 2 och Praktisk problemlösning


Det finns enstaka plats kvar på kursen Praktisk problemlösning, som genomförs i Värnamo den 23 – 25 oktober. Det finns också enstaka plats kvar på den extrainsatta kursen Ställare – steg 2, som går i Jönköping den 30 oktober till den 1 november. Certifieringsprov till ställare genomförs i slutet av steg 2.

Kontakta utbildningsansvarig Therese Axelsson för mer information.

Utbildningsprogrammet för 2019 är under produktion och presenteras inom kort. Passa under tiden på att fundera på vad din personal behöver för att utvecklas i sin yrkesroll.