Polymercentrum i mångmiljonsatsning


Totalt 75 miljoner kronor investeras i projektet Kompetenssäkrad industri. Målet är att öka andelen mindre företag som arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning. ”Utgångspunkten är att använda de verktyg för branschvalidering som vi på Polymercentrum varit med och utvecklat. Detta ger plastindustrin en viktig framtida plattform”, konstaterar Joakim Wiedesheim.

Rätt kompetens är avgörande för att industrin ska klara en global konkurrens. I projektet Kompetenssäkrad industri samlas flera tunga parter på den svenska arbetsmarknaden för att hjälpa mindre industriföretag att möta framtiden med rätt utbildade medarbetare.

Projektet är treårigt och vänder sig till industriföretag med upp till 50 anställda. Målsättningen är att drygt 200 företag över hela Sverige ska ha utvecklat och infört ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt att arbeta med sin kompetensförsörjning.

Utgångspunkten i projektet är de verktyg för branschvalidering som utvecklats de senaste åren av samma parter som står bakom projektet – nämligen GS-facket, IF Metall, IKEM, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen, Svenska Gjuteriföreningen, Svenska Skärteknikföreningen, Svetskommissionen, Teknikföretagen, Trä- och Möbelföretagen

”Polymercentrums arbete sker inom ramen för IKEM, där vi både arbetat med den branschgemensamma modellen för validering av industriell baskompetens och med utveckling av testverktyg för validering av yrkesspecifika kompetenser. Dessutom har vi utnämnts till testcentrum” berättar Joakim Wiedesheim som är verksamhetsansvarig.

Företag som har en väl genomtänkt process för sin kompetensförsörjning har bättre förutsättningar än andra att rekrytera, behålla och ta vara på den kompetens som krävs för en hållbar konkurrenskraft och utveckling.

Mindre industriföretag har inte sällan svårt att komma igång med att jobba med kompetensfrågor på ett strukturerat sätt. Detta gör dem särskilt utsatta vid mötet av framtidens behov av kunskaper inom områden som digitalisering, teknik- och materialutveckling.

Samtidigt riskerar medarbetare som inte kontinuerligt utvecklar sin kompetens i takt med ökade kompetenskrav en svagare position på arbetsmarknaden genom att fastna i ensidigt och mindre utvecklande arbete

Tillsammans kan både företaget och medarbetarens förmåga att hantera detta utvecklas, och förstärka de stödjande strukturerna för en långsiktig strategisk kompetensförsörjning.

Bilden: Av den totala finansieringen kommer cirka 35 miljoner kronor från Svenska ESF-rådet och drygt 40 miljoner kronor är i form av medfinansiering.