“Polymercentrum on Tour”


I april anordnar Polymercentrum utbildningsveckor i Stockholm och Malmö, fyllda med de mest populära kurserna inom plastområdet. En ökad efterfrågan av plastkunskap från plastindustrin och dess kunder har lett till ”Polymercentrum on tour”, som nu på ett smidigt sätt ger företagen möjlighet att kompetensutveckla. Ta tillfället att utbilda för framtiden!

Endagarskurser som erbjuds är Grundläggande plastkunskap, Materialvalsmetodik, Plastkonstruktion och Konstruktion av formverktyg.

Läs mer om de olika kursinnehållen under fliken “Utbildningar”

Ladda ner anmälan här här och skicka den till

Joakim Wiedesheim / joakim@polymercentrum.se

Aktuella kursdatum: