Polymercentrums styrelser 2019 / 2020


Vid Polymercentrums årsmöte nyligen valdes ny styrelse för såväl Polymercentrum Intresseförening (PCIF) som Polymercentrum Sverige AB (PCAB). Polymercentrum ägs till ca 70 procent av intresseföreningen med närmare hundra medlemmar, resterande ca 30 procent ägs av enskilda företag med stark anknytning till plastbranschen och som var med och grundade verksamheten en gång i tiden.

Ny ordförande i PCIF är Mikael Svensson / Quick-Set AB och i PCAB håller Mikael Heinig i ordförandeklubban.

 

Polymercentrum Intresseförening

Från höger:

Mikael Svensson (ordf)  Quick-Set AB

Niklas Andersson           Junic AB

Michael Jonsson            AD plast AB

Patrik Ekwall                  PE-Plast AB

Frida Nilsson                 Emballator Laganplast AB

 

Polymercentrum Sverige AB

Från höger:

Niklas Andersson           Junic AB

Mikael Heinig (ordf.)       Tillsatt av ägargruppen, vald på årsmötet

Michael Jonsson             AD plast AB

Börje Axelsson               BA Plastservice AB

Christel Frost                  Nordiske Medier Helsingborg

Salem Seifeddine           Jönköpings Tekniska Högskola

Frida Nilsson                  Emballator Laganplast AB

Saknas på bilden: 

Jonas Hagelqvist           IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna

 

(Fotot nedan: Ett glatt gäng med styrelsemedlemmar i PCIF och PCAB tillsammans med Joakim Wiedesheim (vd PCAB) och PCABs kompetensutvecklare Anders Mårtensson och Jan Lundgren)