Polymeringenjör en eftertraktad framtidsroll


Äntligen finns en efterföljare till den uppskattade plastutbildningen i Kristianstad, som lades ner 2002 och saknas än idag. Nu har Jönköping University, Yrkeshögskolan Jönköping och Polymercentrum tagit krafttag för att tillgodose plastindustrins behov.

I slutet av august startar en ingenjörsutbildning på Yrkeshögskolenivå som riktar sig mot personer med erfarenhet från plastbranschen och som vill ta ett steg vidare i sin karriär.

Polymeringenjörsutbildningen är gångbar i flera av plastbranschens yrkesroller. Materialkunskap, att konstruera i polymera material, återvinning av plast, grundläggande underhåll av plastbearbetningsmaskiner, effektiv automation är några av de kunskapsområden som fokuseras under utbildningen.

Utbildning är kostnadsfri och ger medarbetare med bred kompetens.

Yrkeshögskoleutbildningen sker under två dagar i veckan och resterande dagar är egenstudier eller arbete på företaget/ praktik. Denna sker med fördel på det företag som medarbetaren kommer från, fast med successivt mer kvalificerade uppgifter.

Utbildningsort är både Jönköping och Värnamo.

Utbildningen startar den 27 augusti och anmälan görs på  HÄR

Ring 0768 15 38 00 för mer information.