Skolornas upptagningsområde växer


Polymercentrum jobbar nationellt, vilket märks inte minst på nästa omgång av Ställare- och Operatörsskolorna som startar i slutet av februari. Förutom Småland kommer elever även från Skåne, Västergötland och Halland. Detta visar att plastbranschen inser allvaret med framtida kompetensbrist och rustar för fullt för att ligga i framkanten.

Samtidigt konstaterar Arbetsförmedlingen att rekryteringsproblemen ökar i många branscher. Sysselsättningen ökar – men brist på utbildad arbetskraft kan dämpa tillväxten. Brist på utbildad arbetskraft är ett växande hinder för arbetsgivarnas anställningsplaner.

Läs mer om Arbetsförmedlingens prognos 2017-2019.