Kom och lär mer om framtidens ställare!

Vilka kompetenser behövs hos framtidens ställare? En angelägen fråga som påverkar plastindustrins framtida konkurrenskraft och där plattformen måste läggas redan idag. På Plastteknik-mässan i Malmö i maj anordnar Polymercentrum ett seminarium som speglar framtidens kompetenskrav. Framtidens maskinställare måste ha en mycket bred kunskapsbas Läs mer …