Tre spännande jobb i nytt kompetensprojekt


Polymercentrum har tillsammans Campus Värnamo och Skärteknikcentrum, för avsikt att driva ett stort kompetensutvecklingsprojekt i Småland med ESF-finansierade medel. Projektet behöver en projektledare, en processledare och en projektadministratör/ekonom, under förutsättning att projektmedel beviljas av ESF-rådet. Besked om beviljandet tillkännages i början av hösten 2018.

Projektet beräknas starta i november 2018 och pågå under tre år.

Målgruppen är tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Småland. Syftet med projektet är att anordna kompetensutveckling för anställda och företagare och därmed bidra till att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden samt företagens konkurrenskraft inom de aktuella branscherna.

Är du nyfiken på utmaningen att jobba i ett projekt i världsklass – dåkan du läsa mer om tjänsterna här och även skicka in din ansökan:

Projektledare

Processledare

Projektadministratör/ekonom