Tung satsning på lättvikt


LIGHTer Nod Småland bjuder in till uppstartevent för sin treåriga satsning på produkt- och kompetensutveckling med fokus på lättvikt. Lätta och smarta komponenter är viktiga bidrag till omställningen mot ett hållbart samhälle. Dagen visar hur företag rustar sig för framtiden och tar vara på affärspotentialen inom lättviktsområdet.

LIGHTer nod Småland hjälper industrin att använda lättvikt som verktyg för att utveckla företagens affärer och ökad konkurrenskraft i Smålandsregionen. Nu lanseras en regional arena för att hjälpa regionens tillverkningsindustri att utveckla kompetens kring produkter, tjänster och nya kunder med fokus på lättvikt.

Bland annat berättar Åsa Lidén om hur det gick till när IKEA gjorde sin lättviktsresa. Under dagen pågår även en mingelmässa med regionala företag som presenterar sina innovativa lättviktslösningar för vitt skilda branscher, som fordons- och flygindustrin.

Dagen avslutas med studiebesök hos Husqvarna som visar hur deras produkter designas för att spara vikt och möta kundernas förväntningar på hållbara lösningar.

 

Tid:                  

Onsdagen 21 mars, kl. 11:30

 

Plats:

Tekniska Högskolan Jönköping, Gula byggnaden sal 1405

 

Anmälning:

Sista anmälningsdag är torsdag 15/3 – Anmäl dig HÄR

 

Ur programmet:

Tung satsning på lättvikt i Småland
Malin Wengholm, ordförande Regionstyrelsen Jönköping

LIGHTer – en strategisk satsning för Sverige
Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer

Lättvikt för regional tillväxt och småföretagare
Johan Dahlström, projektledare LIGHTer nod Småland

 

Innovationer och affärsutveckling i partnerskap
Erik Bunis & Mikael Pekkari, RISE – Sveriges Forskningsinstitut

SPARK – Kunskapsintensiv produktframtagning i samverkan
Mats Jackson, Forskningschef, Tekniska Högskolan i Jönköping