Unik möjlighet att kompetenssäkra ditt företag!


Plastbranschen är alert och Polymercentrum har nu fått ytterligare platser i det stora nationella projektet ”Kompetenssäkrad industri”. Är du intresserad av en unik chans att kompetensutveckla ditt företag för framtidens krav?

Polymercentrum har tillsammans med ett antal andra branscher beviljats ett stort nationellt ESF-projekt, där totalt 205 företag med upp till 50 anställda får möjlighet att medverka.

Syftet är att låta företagen utveckla och införa en strukturerad och effektiv process för strategisk kompetensförsörjning som även ska integreras i det befintliga kvalitetsledningssystemet.

Projektstegen omfattar kompetensutveckling för ledare, validering och kompetensutveckling av produktionspersonal och att stärka systemet för kompetensförsörjning.

Du jobbar med det egna företaget under coachledning och även i en regional mindre nätverksgrupp. Företaget får hjälp med kompetenskartläggningen och att identifiera olika kompetensbehov, motsvarande ett värde av ca 100 000 kronor. Ditt företags insats är den arbetstid ni sätter till.

Projektet är tvåårigt och beräknad start är oktober/november.

För mer information kontakta Joakim Wiedesheim på 0709-42 39 93 eller joakim@polymercentrum.se