Validering & Certifiering

Teoretiskt kunskapstest för maskinställare

Testet är Internetbaserat och består av 20 skriftliga frågor och 50 flervalsfrågor. Testet baserar sig på de kunskapskrav för maskinställare som tagit fram på uppdrag av Svensk Plastindustriförening (SPIF). Frågorna i testet berör följande områden:

  • Materialkunskap
  • Maskiner & kringutrustning
  • Processkunskap
  • Formverktyg
  • Kvalitet

Testet finns både på svenska och engelska och är ett utmärkt hjälpmedel för att:

  • Testa/verifiera kunskapsnivån för befintlig personal
  • Testa/verifiera kunskapsnivån för arbetssökande
  • Bestämma lämpliga utbildningsinsatser

Priset per validering är 1 900 kr exkl. moms. Medlemmar i Polymercentrum, Svensk Plastindustriförening (SPIF) samt Innovations- och Kemiindustrierna (IKEM) får 20 % rabatt.

UTBILDNINGSTRAPPA

Arbete pågår med att ta fram en utbildningstrappa för plastbranschen, med olika nivåer som ger ett helhetsgrepp runt plastindustrins kompetensbehov. Trappan omfattar olika steg från industriteknisk baskompetens och processoperatör/maskinställare/ teknikerutbildning till yrkeshögskoleexamen, högskoleingenjör och civilingenjör.