Välkommen till “Plast & Kompetens – nu och i framtiden”


I slutet av september samlar Polymercentrum viktiga aktörer som på olika sätt bidrar till plastbranschens viktiga arbete med kompetensförsörjning. Målet är att skapa en stabil kunskapsplattform för framtida konkurrenskraft.

Branschens kompetensutveckling är en högaktuell fråga och nu är det dags att ta ytterligare ett steg framåt. Första stegen togs under 2016 med start av Ställarskolan och Operatörskolan, som komplement till Polymercentrums kursutbud för plastindustrin och dess kunder.

Nästa steg var den framgångsrika branschdagen i februari 2017, där strategiska kompetensfrågor belystes från olika håll – alla med fokus på plastindustrins framtida konkurrenskraft.

Under våren skapades även plattformen för den nya YH-utbildning för verktygsmakare, med planerad start i augusti.

Tillsammans med näringslivsbolagen, Campus Värnamo, Teknikcollege och branschorganisationer arbetar Polymercentrum i olika projekt som ska bidra till plastbranschens framtida kompetensförsörjning. En nära dialog med plastindustri är en grundförutsättning för att tillsammans skapa en stabil plattform.

 

Målet med dagen är att

  • ge en tydlig bild av vad som idag erbjuds för att stärka företagets kompetensförsörjning
  • beskriva de projekt och utvecklingssatsningar som är på gång
  • ge en bild av morgondagens krav på plastindustrin
  • tillsammans skapa en vision för fortsatt arbete

– det vill säga att vara en mötesplats för utbyte av idéer och med diskussioner runt en effektiv strategi för plastbranschens kompetensförsörjning.

 

När:   28:e september kl. 9:00-16:00

Var:   Campus Värnamo, Jönköpingsvägen 15, Värnamo

Anmäl dig här!