Yrkesspecifika utbildningar

Ställarutbildning för formsprutare ­­- steg 1

Syftet med maskinställarutbildningen är att utbilda maskinställare så att de blir säkrare i sin yrkesroll genom att öka processförståelsen, underlätta felsökning och optimering av formsprutningsprocessen och öka kunskapen om kostnader förknippade med formsprutningsprocessen.

Certifieringsprov till ställare genomförs i slutet av steg 2.


Kursinnehåll

–   Materialkunskap (termoplasters egenskaper, materialhantering, torkning)

–   Information i datablad/processinformation (uppstart med hjälp av processinformation, viktig information, hjälpmedel)

–   Produktionsutrustning (maskiner, torkar, …)

–   Processkunskap (formsprutningsprocessen, formsprutningsparametrarnas inverkan på slutresultatet, smältakvalitet, …)

–   Optimering (grundinställning, optimering av processen, dokumentering)

–   Felsökning (felsökningsmetoder, de vanligaste typerna av formsprutningsfel, åtgärder)

–   Produktionsekonomi (kort om formsprutningsekonomi, kostnader för fel cykeltid, utsprut, stillestånd, …)

–   Mätning och kontroll

–  Underhåll av maskiner och kringutrustning

 

Kurslängd Tre heldagar i följd.
Pris Polymercentrums medlemmar 12 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 14 000 kr, ej medlem 16 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, luncher och kursdokumentation.
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

   

Tredagarskurserna ges under 2019:

24 – 26 september, Värnamo.

 

När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR

Ställarutbildning för formsprutare – steg 2

Syftet med maskinställarutbildningen är att: utbilda maskinställare så att de blir säkrare i sin yrkesroll genom att öka processförståelsen, underlätta felsökning och optimering av formsprutningsprocessen och att öka kunskapen om kostnader förknippade med formsprutningsprocessen.

Certifieringsprov till ställare genomförs i slutet av steg 2.

 

Kursinnehåll

–   Materialkunskap (plasters uppbyggnad och egenskaper, amorfa och delkristallina termoplaster, reologi)

–   Produktionsutrustning (vanliga typer av formverktyg, formverktygets uppbyggnad, service och skötsel av formverktyg, …)

–   Processkunskap (kopplingar mellan material – process – produktegenskaper, fördjupad processförståelse, …)

–   Kvalitet (problemlösning och kvalitetsstyrning, SPS – Statistisk processtyrning, toleranser och ytfinish)

–   Produktionsteknik (utrustningseffektivitet, strukturerad arbetsplats, planerings- och rapporteringssystem, …)

–   Automation (robotteknik, visionsystem, pneumatik)

–   Teknisk engelska (vanliga engelska ord och begrepp inom formsprutning)

 

Kurslängd Tre heldagar i följd.
Pris Polymercentrums medlemmar 12 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 14 000 kr, ej medlem 16 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, luncher och kursdokumentation.
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

Kurstillfälle 2019:  1-3 oktober. Kursort Jönköping.

 

 

När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR

Materialberedning

Kursen lär ut hur man tar plastmaterialet på bästa sätt från säck till maskin. Olika plaster kräver olika hantering, inte minst när det gäller torkningsprocessen.

Kursdeltagare får lära sig praktisk hantering och vilka hjälpmedel som finns i produktionen för kvalitetssäkrad materialhantering. I kursen ingår också teoretisk och praktisk fuktmätning och granulering av plast.

Kursen utgör en av fyra moduler i utbildningen till Certifierad Tekniker, men är viktig för alla som arbetar med plastmaterial på olika sätt.


Kursinnehåll

– Polymerförståelse (grundkunskap)

– Materialhantering –  Vad kräver olika plastmaterial i hanteringen?

– Praktiskt handhavande av plastmaterialet från säck till maskin

– Hjälpmedel i produktionen för säkrare hantering av materialet

– Torkning av plast- Varför torkar vi? Storleksberäkning av behållare. Kvalitetssäkring av processen      

– Fuktmätning (teori & praktisk mätning)

– Granulering av plast

 

Kurslängd Två dagar i följd, sex lektioner vardera.
Pris Polymercentrums medlemmar 9 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 10 500 kr, ej medlem 12 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation.
Kurslitteratur Presentationsmaterial i digital form.

 

Kurstillfällen 2019:  17-18 september, 5-6 november. Kursort Värnamo

 

När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR

Certifierad Teknikerutbildning för formsprutare 

Nu kan du göra certifieringsprovet till formsprutningstekniker hos Polymercentrum.

Villkoret är att du gått kursen Materialberedning och de tre nya kursmodulerna Provkörningsmetodik, Praktisk problemlösning och Kvalitetsövervakning – Statistiska metoder . När du genomgått dessa finns möjlighet att göra teoriprov för certifiering.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap inom praktisk problemlösning vid formsprutning av termoplaster.  Likaså får deltagarna kunskap om robust och kostnadseffektiv formsprutning. Förutom direkt processrelaterad information, såsom optimering, processtyrning och felsökning, behandlar utbildningen även konstruktion, provning och analys, samt projektledning. Det vill säga ämnen som är viktiga att behärska i olika plastrelaterade situationer, exempelvis  för att tillsammans med kund kunna rigga och driva projekt på ett effektivt sätt.

Kursen riktar sig till dig med ställarutbildning eller motsvarande erfarenhet. Vill du veta mer, klicka på de olika modulerna.

 

Modul 1 – Materialberedning (två kursdagar i följd, kursort Värnamo):

2019:  17-18 september, 5-6 november

 

Modul 2 – Praktisk problemlösning (tre kursdagar, Värnamo):

22-24 oktober 2019 – FULLTECKNAD

4 – 6 februari 2020

 

Modul 3 – Provkörningsmetodik (tre kursdagar, Värnamo):     

19-21 november 2019 – FULLTECKNAD

14 – 16 januari 2020

 

Modul 4 – Kvalitetsövervakning – Statistiska metoder (två kursdagar, Anderstorp):

3-4 december 2019

 

 

Kurslängd Tio heldagar totalt. Varje kurs kan även läsas som enstaka kurs.
Pris  

Tvådagarskurs: Polymercentrums medlemmar  9 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 10 500 kr, ej medlem  12 000 kr (alla priser exkl. moms).

Tredagarskurs: Polymercentrums medlemmar  12 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 14 000 kr, ej medlem  16 000 kr (alla priser exkl. moms).

I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, luncher och kursdokumentation.

 

Kurslitteratur

 

Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och kursmaterial i digital form.


När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till 
info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR

Operatörsutbildning för formsprutare

Kursens syfte är att utbilda operatörer så att de blir säkrare i sin yrkesroll. Genom ökad kunskap om material, maskiner och formsprutningsprocessen minskar problem med stillestånd och kassation.

Kursen ges företagsinternt. Kontakta oss för kursupplägg!

 

Kursinnehåll  

–   Materialkunskap (identifiering av termoplaster, nedbrytning, materialhantering, …)

–   Maskiner och kringutrustning (maskiners uppbyggnad, benämning för olika delar, torkar, …)

–   Formverktyg (vanliga typer av formverktyg, uppbyggnad, avluftning, rengöring, …)

–   Processkunskap (start och stopp, omstart, inverkan av olika processparametrar, …)

–   Kvalitet (kvalitetskontroll, formsprutningsfel, användning av vågen som hjälpmedel …)

–   Ekonomi (vad kostar 1 sekunds fel cykeltid, utsprut, stillestånd, …?)

 

Kurslängd 4 x 4 timmar
Pris Kontakta oss för offert –  Polymercentrums medlemmar får 25 % rabatt på kursavgiften!
Kurslitteratur  

Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

Medlemsföretagen har möjlighet att skicka deltagare till enstaka kursdagar på Operatörsskolan. Välj fritt en heldag i schemat för den 16 veckor långa Operatörskolan och förstärk just den kunskapen som fattas. Pris 3 000 kr exkl. moms per dag. Kontakta oss för mer information!

Vi anordnar även operatörsutbildning för extruderare

Kontakta oss för närmare information!

Vi anordnar även utbildning i olika automationslösningar

Kontakta oss för närmare information!