Yrkesspecifika utbildningar

Operatörsutbildning för formsprutare

Kursens syfte är att utbilda operatörer så att de blir säkrare i sin yrkesroll. Genom ökad kunskap om material, maskiner och formsprutningsprocessen minskar problem med stillestånd och kassation.

Kursen ges företagsinternt. Kontakta oss för kursupplägg!

 

Kursinnehåll  

–   Materialkunskap (identifiering av termoplaster, nedbrytning, materialhantering, …)

–   Maskiner och kringutrustning (maskiners uppbyggnad, benämning för olika delar, torkar, …)

–   Formverktyg (vanliga typer av formverktyg, uppbyggnad, avluftning, rengöring, …)

–   Processkunskap (start och stopp, omstart, inverkan av olika processparametrar, …)

–   Kvalitet (kvalitetskontroll, formsprutningsfel, användning av vågen som hjälpmedel …)

–   Ekonomi (vad kostar 1 sekunds fel cykeltid, utsprut, stillestånd, …?)

 

Kurslängd 4 x 4 timmar
Pris Kontakta oss för offert –  Polymercentrums medlemmar får 25 % rabatt på kursavgiften!
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

NYHET! Medlemsföretagen har möjlighet att skicka deltagare till enstaka kursdagar på Operatörsskolan. Välj fritt en heldag i schemat för Operatörskolan och förstärk just den kunskapen som fattas. Pris 3 000 kr exkl. moms per dag. Kontakta oss för mer information!

  • Maskinställarutbildning för formsprutare ­­- steg 1

    Syftet med maskinställarutbildningen är att utbilda maskinställare så att de blir säkrare i sin yrkesroll genom att öka processförståelsen, underlätta felsökning och optimering av formsprutningsprocessen och öka kunskapen om kostnader förknippade med formsprutningsprocessen.

  • Kursinnehåll

–   Materialkunskap (termoplasters egenskaper, materialhantering, torkning)

–   Information i datablad/processinformation (uppstart med hjälp av processinformation, viktig information, hjälpmedel)

–   Produktionsutrustning (maskiner, torkar, …)

–   Processkunskap (formsprutningsprocessen, formsprutningsparametrarnas inverkan på slutresultatet, smältakvalitet, …)

–   Optimering (grundinställning, optimering av processen, dokumentering)

–   Felsökning (felsökningsmetoder, de vanligaste typerna av formsprutningsfel, åtgärder)

–   Produktionsekonomi (kort om formsprutningsekonomi, kostnader för fel cykeltid, utsprut, stillestånd, …)

–   Mätning och kontroll

–  Underhåll av maskiner och kringutrustning

 

Kurslängd Tre heldagar.
Pris Polymercentrums medlemmar 12 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 14 000 kr, ej medlem 16 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, luncher och kursdokumentation.
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

Kurstillfällen 2017:   3-5 oktober i Värnamo.

När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR

Maskinställarutbildning för formsprutare – steg 2

Syftet med maskinställarutbildningen är att: utbilda maskinställare så att de blir säkrare i sin yrkesroll genom att öka processförståelsen, underlätta felsökning och optimering av formsprutningsprocessen och att öka kunskapen om kostnader förknippade med formsprutningsprocessen.

 

Kursinnehåll

–   Materialkunskap (plasters uppbyggnad och egenskaper, amorfa och delkristallina termoplaster, reologi)

–   Produktionsutrustning (vanliga typer av formverktyg, formverktygets uppbyggnad, service och skötsel av formverktyg, …)

–   Processkunskap (kopplingar mellan material – process – produktegenskaper, fördjupad processförståelse, …)

–   Kvalitet (problemlösning och kvalitetsstyrning, SPS – Statistisk processtyrning, toleranser och ytfinish)

–   Produktionsteknik (utrustningseffektivitet, strukturerad arbetsplats, planerings- och rapporteringssystem, …)

–   Automation (robotteknik, visionsystem, pneumatik)

–   Teknisk engelska (vanliga engelska ord och begrepp inom formsprutning)

 

Kurslängd Tre heldagar.
Pris Polymercentrums medlemmar 12 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 14 000 kr, ej medlem 16 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, luncher och kursdokumentation.
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

Kurstillfälle 2017:     24-26 oktober i Jönköping. 

När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR

Teknikerutbildning för formsprutare – steg 1

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskap inom praktisk problemlösning vid formsprutning av termoplastkomponenter. Utbildningen varvar teori med praktisk problemlösning. Varje deltagare bidar med minst två formsprutningsrelaterade fel/problem som diskuteras och analyseras under utbildningen.Kursen riktar sig till maskinställare/tekniker med minst två års yrkeserfarenhet och avklarad maskinställarutbildning.

 

Kursinnehåll

–   Materialkunskap (trender, nya material, användningsområden, processegenskaper, …)

–   Produktionsutrustning (maskiner, torkar, formverktyg, …)

–   Processkunskap (inställning av formsprutningsmaskin, analys av formfyllnad, …)

–   Kvalitet (kvalitetsverktyg, formsprutningsfel, analytisk felsökning, statistisk försöksplanering, …)

–   Diskussion och analys av medtagna problemställningar

–   Praktisk formsprutning

–   Mätning och kontroll

–   Rutiner

 

Kurslängd Tre heldagar.
Pris Polymercentrums medlemmar 12 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 14 000 kr, ej medlem 16 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, luncher och kursdokumentation.
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

Kurstillfälle 2017:   21-23 november i Anderstorp. 

När du bestämt dig är det bara att ladda ner blanketten för kursanmälan, fylla i den och maila den till info@polymercentrum.se

OBS! Anmälan är bindande och fakturering sker i anslutning till anmälan.

Ladda ner kursanmälan HÄR

Teknikerutbildning för formsprutare – steg 2

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om robust och kostnadseffektiv formsprutning. Förutom direkt processrelaterad information, såsom optimering, processtyrning och felsökning, behandlar utbildningen även konstruktion, provning och analys, samt projektledning. Det vill säga ämnen som är viktiga att behärska i olika plastrelaterade situationer, exempelvis  för att tillsammans med kund kunna rigga och driva projekt på ett effektivt sätt.

 

Kursinnehåll

–   Processkunskap

–   Optimering och processtyrning

–   Kvalitet

–   Automation

–   Konstruktion

–   Provning och analys

–   Projektledning

 

Kurslängd En heldagar vid sex tillfällen (ca en gång/månad).
Pris Polymercentrums medlemmar 22 000 kr, medlem i SPIF/IKEM 26 000 kr, ej medlem 30 000 kr (alla priser exkl. moms). I priset ingår för-/eftermiddagskaffe, luncher och kursdokumentation.
Kurslitteratur Boken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder och presentationsmaterial i digital form.

Nästa kurs ges då tillräckligt antal deltagare finns. Kontakta oss för mer information!

Vi anordnar även operatörsutbildning för extruderare

Kontakta oss för närmare information!

 

Vi anordnar även utbildning i olika automationslösningar

Kontakta oss för närmare information!