Kursinnehåll

Kursinfo

« Bakåt

Årsmöte Polymercentrum


Kursbeskrivning


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE/BOLAGSSTÄMMA

Medlemsföretagen, tillika ägarna, i Polymercentrum Intresseförening (PCIF) samt Polymercentrum AB (PCAB) kallas härmed till ordinarie årsmöten och bolagstämma.
Kaffe och smörgås serveras under mötet och för de som önskar avslutas med gemensam lunch.

När:  Tisdagen den 4 maj 2021     -  Klockan:  10.00 – 11.00   PCIF
                                                                     11.00 – 12.00   PCAB
                                                                     12.00               Gemensam lunch (anmälan krävs)

Var:    Campus Värnamo
          Konferenslokal: meddelas efter anmälan.
          Jönköpingsvägen 15 - V
ärnamo


OBS!

Med anledning av Corona erbjuds deltagande antingen digitalt via Zoom alternativt på plats vid Campus Värnamo.

Anmälan om deltagande senast 30 april 2021. Glöm ej uppge om ni medverkar på plats/digitalt samt om ni önskar medverka vid gemensam lunch.


Dagordning och övriga handlingar sänds ut enligt gängse normer. 

Målgrupp

Ägare och medlemsföretag i Polymercentrum äger rätt att närvara vid mötet.

Tid

10:00 - 12:00

Pris

<div class="pricename"><span class="pricename-description">Standardpris</span>: <span class="pricename-price">0 SEK exkl moms</span></div><div class="pricename"><span class="pricename-description">Medlemspris</span>: <span class="pricename-price">0 SEK exkl moms</span></div>

Region

Värnamo
04 maj, 10:00 - 12:00
14 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se