Kursinnehåll

Kursinfo

« Bakåt

Materialvalsmetodik för plast, fördjupningskurs


Kursbeskrivning

Denna endagarskurs ger en gedigen kunskap om olika plastmaterial, med fokus på termoplaster. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om informationen i materialdatablad, god kunskap om hur kravspecifikationer upprättas och kan göra väl underbyggda materialval. Kursen passar alla som behöver veta mer om materialval för plast – som produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, beredare m.fl.

Kursens mål

Kursinnehåll:
• Polymerers uppbyggnad
• Plasters uppbyggnad
• Information i datablad
• Upprättande av kravspecifikation
• Materialvalsprocessen

Målgrupp

Kursen passar alla som behöver veta mer om materialval för plast – som produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, beredare m.fl.

Citat

  • Polymerers uppbyggnad
  • Plasters uppbyggnad
  • Information i datablad
  • Upprättande av kravspecifikation
  • Materialvalsprocessen

Tid

1 dag, 10:00 - 15:00

Pris

Digital kurs 2 000 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se