Kursinnehåll

Kursinfo

« Bakåt

Nycklar till inköpsstrategi för plast (och andra tillverkningsprodukter)


Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som upphandlar och köper in plastkomponenter. Att vara inköpare handlar om mer än att jämföra priset på offerten. Nyckeln till en bra upphandling som långsiktigt ger dig en komponentförsörjning till rätt kostnad, rätt kvalitet och med leveranser i rätt tid kräver en grundkunskap om vad det faktiskt är du köper in. Vi kommer under denna dag att gå igenom hur processen fungerar, vilka aspekter i din kravställning som driver kostnad och ge verktyg för att bryta ned kalkylen och säkerställa att din kravspecifikation är tillgodosedd. Målet är att uppnå en långsiktigt hållbar affär för både dig och din leverantör.

Kursens mål

Kursinnehåll:
• Grundläggande processkunskap
• Grundläggande materialkunskap
• Grundläggande verktygskunskap
• Produktkalkylens uppbyggnad
• Framtagning av kravspecifikation
• Offertanalys

Citat

• Grundläggande processkunskap
• Grundläggande materialkunskap
• Grundläggande verktygskunskap
• Produktkalkylens uppbyggnad
• Framtagning av kravspecifikation
• Offertanalys

Tid

1 dag, 09:00 - 14:00

Pris

Digital kurs 2 000 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se