Provkörningsmetodik

16,000.00 kr

Utbildningen syftar till att ge eleverna kunskap om hur provkörningar av nya verktyg skall organiseras och utvärderas.

Nollställ
Artikelnr: provkörningsmetodik Kategorier: ,

Beskrivning

En noggrant utförd provkörning är en garant för att undvika framtida produktionsproblem. Erfarenheten visar att t.ex. bristfällig dokumentation är en grund för många framtida produktionsstörningar.

Målgrupp : Produktionstekniker, ställare med minst 2 års erfarenhet, produktionsledare, kvalitetstekniker.

Syfte: Utbildningen syftar till att ge eleverna kunskap om hur provkörningar av nya verktyg ska organiseras och utvärderas. Ett standardiserat arbetssätt för provkörningar tas fram med dokumenterade rutiner att arbeta efter.

Upplägg och utförande:
Teori varvas med praktiska försök vid formsprutmaskin.

 • Fördjupad formsprutningsteori, definition av robust process
 • Val av maskin för optimalt utnyttjande
 • PPAP eller motsvarande standards – vilka delar bör en tekniker delta i?
 • Arbetssätt och resultat vid provkörningar – rutiner och dokumentation
  • Formsprutningsberedning
  • Optimering av insprutningsfas
  • Optimering av eftertrycksfas
  • Optimering av plasticerings- och kylfas
  • Låskraftsoptimering
  • Cykeltidsoptimerimg
  • Duglighetstest Cm, respektive Cmk
 • Ställinstruktioner, kontrollinstruktioner etc
 • Fulltaktsprov, representativ produktionskörning
 • Överlämnande av projekt till produktion – vad bör finnas med?

Kursens omfattning: 3 dagar

Kurslitteratur: Böckerna “Ställarhandboken” av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt “Teknikerhandboken” av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström

Mer information

datum och ort

2020-10-19 till 2020-10-21 Värnamo, 2021-02-02 till 2021-02-04 Värnamo