Bli medlem i Polymercentrum

BLI MEDLEM

Bli medlem i Polymercentrum

Ansökan om medlemskap

Medlemsavgiften är beroende av vilken medlemskategori företaget eller organisationen tillhör och i vissa fall storlek på företaget (antalet anställda alternativt omsättning). Hitta din medlemskategori nedan och ange den i ansökningsformuläret längre ner på sidan.

Dessa medlemsavgifter gäller för tillverkande företag inom plastbranschen.

1-10 anställda:  2 500 kr (grundavgift)
11-80 anställda:  250 kr/anställd
Över 80 anställda: totalt 20 000 kr

Dessa medlemsavgifter gäller för leverantörer till plastindustrin, exempelvis leverantörer av råvaror, maskiner, kringutrustning, formverktyg eller tjänster.

Omsättning > 35 mkr:  5 000 kr
Omsättning 35-80 mkr: 10 000 kr
Omsättning 81-250 mkr:  15 000 kr
Omsättning < 250 mkr:  20 000 kr

Dessa medlemsavgifter gäller för kunder till plastindustrin.

10 000 kr

Denna medlemsavgift gäller för branschorganisationer.

 10 000 kr 

Denna medlemsavgift gäller för organisationer inom utbildning och forskning.

5 000 kr

Denna medlemsavgift gäller för enmanskonsulter.

2 500 kr 

Ansökan om medlemskap

Medlemskategori

4 + 9 =

Ansökan om medlemskap

Medlemsavgiften är beroende av vilken medlemskategori företaget eller organisationen tillhör och i vissa fall storlek på företaget (antalet anställda alternativt omsättning). Hitta din medlemskategori nedan och ange den i ansökningsformuläret längre ner på sidan.

Dessa medlemsavgifter gäller för tillverkande företag inom plastbranschen.

1-10 anställda 2 500 kr (grundavgift)
11-80 anställda 250 kr/anställd
Över 80 anställda 20 000 kr

Dessa medlemsavgifter gäller för leverantörer till plastindustrin, exempelvis leverantörer av råvaror, maskiner, kringutrustning, formverktyg eller tjänster.

Omsättning > 35 mkr 5 000 kr
Omsättning 35-80 mkr 10 000 kr
Omsättning 85-250 mkr 15 000 kr
Omsättning < 250 mkr 20 000 kr

Dessa medlemsavgifter gäller för kunder till plastindustrin.

1-20 anställda 5 000 kr
21-40 anställda 10 000 kr
41-60 anställda 15 000 kr
61-100 anställda 20 000 kr
< 100 anställda 25 000 kr

Denna medlemsavgift gäller för branschorganisationer.

 10 000 kr 

Denna medlemsavgift gäller för organisationer inom utbildning och forskning.

5 000 kr

Denna medlemsavgift gäller för enmanskonsulter.

2 500 kr 

Medlemskategori

3 + 9 =

Om att vara medlem

”Vi har sedan 2017 använt oss av Polymercentrum för att utöka kompetensen hos våra tekniker och ställare. Det är både märkbar och mätbar skillnad hos utbildad personal vad det gäller tillvägagångssätt vid problemlösning,   effektivitet och inte minst en helhet förståelse för formsprutsprocessen.

 Vi har också fått hjälp av Polymercentrum att hitta nya ställare. Allt mellan annonsering, intervjuer hos arbetsförmedling, utbildning under 6 månader samtidigt värvad med praktik på plats. Väldigt bra sätt att hitta nya medarbetare.”

Nabil Chamli

Pekå Plast AB

Medlemskap

Om att vara medlem

”Vi har sedan 2017 använt oss av Polymercentrum för att utöka kompetensen hos våra tekniker och ställare. Det är både märkbar och mätbar skillnad hos utbildad personal vad det gäller tillvägagångssätt vid problemlösning,   effektivitet och inte minst en helhet förståelse för formsprutsprocessen.

 Vi har också fått hjälp av Polymercentrum att hitta nya ställare. Allt mellan annonsering, intervjuer hos arbetsförmedling, utbildning under 6 månader samtidigt värvad med praktik på plats. Väldigt bra sätt att hitta nya medarbetare.”

Nabil Chamli

Pekå Plast AB

Medlemskap

ADRESS

Polymercentrum
Box 152, 334 23 Anderstorp

Besök: Oljevägen 1, Anderstorp

Ring OSS

Joakim 070-942 39 93

Anders 070-315 74 93