Anders Sjögren

Sjögren

Anders Sjögren

OM PLAST

En hel serie kurser om plast och dess användning, användingsområden, egenskaper, återvinning och miljö. Din ciceron är Anders Sjögren, docent i polymera konstruktionsmaterial vid Chalmers Tekniska Högskola (CTH). Han undervisar regelbundet om plast och kompositmaterial vid ett flertal av landets universitet och högskolor och agerar även lärare i några av Polymercentrums kurser. Serien omfattar totalt 28 delar och publiceras löpande under 2020.

1. Vad är plast?

I detta avsnitt beskrivs vad plast består av, hur länge vi har använt plast, samt några orsaker till att vi använder mer än 300 miljoner ton plast årligen. Framtiden för plast diskuteras även kortfattat.

Kurslängd: 20 min.

2. För- och nackdelar med plast

I detta avsnitt presenteras för- och nackdelar med plast. Om man läser tidningar och ser på TV så kan man lätt få uppfattningen av att det bara finns nackdelar med plast, men det stämmer naturligtvis inte.

Kurslängd: 24 min.

3. Användningsområden för plast

Cirka 40% av all plast i Europa används för tillverkning av förpackningar. Men det finns fler stora användare av plast än förpackningsindustrin. I detta avsnitt presenteras vanliga produkter och användningsområden för plast.

Kurslängd: 18 min.

4. Plast i en cirkulär ekonomi

Med det sätt på vilket plast för närvarande framställs, används och kastas bort så misslyckas man alltför ofta med att fånga upp de ekonomiska fördelarna med en mer cirkulär strategi, vilket skadar miljön. I detta avsnitt presenteras för- och nackdelar med plast i en cirkulär ekonomi.

Kurslängd: 20 min.

5. Plaster i miljön

I detta avsnitt presenteras orsaker till den stora mängden plast i naturen. Källor till mikroplaster diskuteras även kortfattat.

Kurslängd: 18 min.

6. Återvinning av plast

För att minska vårt ekologiska avtryck, samt minska den marina nedskräpningen av plast, så måste vi bli bättre på att återvinna plastprodukter. I detta avsnitt presenteras några olika metoder för att återvinning av termoplaster.

Kurslängd: 18 min.

7. Basplaster

Man brukar dela in termoplaster i tre olika grupper; basplaster, konstruktionsplaster samt avancerade termoplaster (eller specialplaster).  I detta avsnitt presenteras typiska egenskaper för basplasterna.

Kurslängd: 16 min.

8. Konstruktionsplaster

Konstruktionsplasterna har normalt något bättre mekaniska och termiska egenskaper än basplasterna, men kilopriset är också något högre. I detta avsnitt tar vi en titt på vilka plaster som ingår i gruppen ”konstruktionsplaster”, samt vad de har för kännetecknande egenskaper.

Kurslängd: 14 min.

9. Avancerade termoplaster

De avancerade termoplasterna är väsentligt dyrare än bas- och konstruktionsplasterna och används när dessa inte uppfyller kraven. I detta avsnitt presenteras typiska egenskaper för några vanliga avancerade termoplaster.

Kurslängd: 18 min.

10. Termoplastiska elastomerer

Termoplastiska elastomerer (TPE), eller termoelaster som de också kallas, är mjuka termoplaster med låg E-modul och hög brottseghet. I detta avsnitt presenteras typiska egenskaper och användningsområden för de vanligaste TPE-materialen.

Kurslängd: 9 min.

11. Härdplaster

Härdplaster består av ett nätverk av molekyler med starka tvärbindningar. De går därför inte att smälta, vilket försvårar återvinning av denna typ av material. Men härdplaster har många andra bra egenskaper och i detta avsnitt presenteras för- och nackdelar med de vanligaste härdplasterna.

Kurslängd: 20 min.

12. Förnyelsebara plaster

Det finns ett stort intresse inom många branscher att övergå från konventionella plastmaterial (d.v.s. plaster tillverkade av råolja eller naturgas) till förnyelsebara plaster. Men vad menas med förnyelsebar plast, och vad har dessa plaster för egenskaper? I detta avsnitt presenteras vad som menas med förnyelsebar plast, vilka råvaror som används för att tillverka förnyelsebara plaster, samt vad som krävs för att en plast skall anses vara komposterbar.

Kurslängd: 18 min.

13. Vanliga tillsatser i plast

Plaster består av polymera material samt tillsatser. Det finns en mängd olika typer av tillsatser som används för att förbättra egenskaperna och/eller underlätta tillverkningen. I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av några vanliga tillsatser i plast.

Kurslängd: 14 min.

14. Polymera fiberkompositer

När man kombinerar plast med olika fibermaterial ges nya tillämpningsmöjligheter. Här en insikt i olika fibermaterial, fördelar, nackdelar och olika användningsområden. 

Kurslängd: 35 min.

15. Kortfiberkompositer

En fortsättning om fiberkompositer, men här fokus på korta fiber och dess fördelar och nackdelar. Jämförelser med långa fiber och lämpliga tillämpningsområden.

Kurslängd: 21 min.

16. Provning och analys

Här lär du dig mer om olika prov- och analysmetoder och vilka parametrar som påverkar i olika situationer/miljöer.

Kurslängd: 19 min.

17. Information i datablad

Hur läser man ut informationen i plastmaterialens datablad? Här får du vägledning.

Kurslängd: 20 min.

18. Polymerers uppbyggnad

Hur styr uppbyggnaden mekaniska egenskaper, termiska egenskaper, kemikalieresistens med mera.

Kurslängd: 28 min.

19. Plasters mekaniska egenskaper

Här får du lära om plasters styvhet, brottsspänning, krympning och relaxation.

Kurslängd: 22 min.

20. Plasters termiska egenskaper

Vad behöver man beakta när det gäller plastens termiska egenskaper – påverkan av värme och kyla?

Kurslängd: 20 min.

21. Plasters elektriska egenskaper

Hur är det med plastens elektriska egenskaper? Vilken påverkan har materialvalet och eventuella tillsatser?

Kurslängd: 11 min.

22. Plasters kemikalieresistens

Hur påverkar materialvalet hur kemikalieresistent en plastkomponent är?

Kurslängd: 11 min.

23. Konstruktionsregler för formsprutgods

En introduktion till vad man bör tänka på när man konstruerar plastprodukter.

Kurslängd: 19 min.

24. Konstruktion för demontering och återvinning

Hur ska man konstruera för att möjliggöra demontering och för att göra produkten återvinningsbar?

Kurslängd: 20 min.

25. Mått, måttspridning och toleranser

Här får du lära dig om mått och de parametrar som avgör om en detalj är korrekt eller ej.

Kurslängd: 19 min.

26. Vanliga orsaker till skador och brott i plast

Varför håller det inte? Vad orsakar försvagningar?

Kurslängd: 19 min.

27. Fogningsmetoder för plast

Hur kan man sammafoga olika plastdetaljer? Vilka metoder kan användas?

Kurslängd: 18 min.

28. Livscykelanalys

Här får du lära dig begreppet livscykelanalys och hur en produkt/detalj kan tas om hand när den är slutanvänd.

Kurslängd: 11 min.

Dags att fylla på kunskapsbanken?
Klicka här för att se vårt övriga kursutbud

Håll utkik efter fler kurser!

Vi adderar kontinuerligt till fler webbkurser här. Hittar du inget av intresse just nu så kom tillbaka och se vad som erbjuds!

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill