Webbkurser

WEBBKURS

Webbkurser

Gå en kurs precis när du själv vill!

Polymercentrum erbjuder flertalet korta kurser online. Du har möjlighet att kunna utbilda dig precis när du vill och var du vill med våra webbkurser.

Som medlemsföretag har du tillgång till ännu fler filmer på medlemssidan, där man efter att ha sett filmen kan göra en test för att validera kunskapen.  Vid tillräckligt många rätt skickas ett diplom via mail!

Gå en kurs precis när du själv vill!

Polymercentrum erbjuder flertalet korta kurser online. Du har möjlighet att kunna utbilda dig precis när du vill och var du vill med våra webbkurser.

Nya kurser publicerade 20 augusti!
Vi har kompletterat med fler avsnitt i serien ”Om plast” med Anders Sjögren. Nu finns del 18-23 tillgängliga – totalt nästan 2 timmar med ny kunskap.

MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

En utbildningsserie i fyra delar tillsammans med Anders Haraldsson. Nyttiga lärdomar för alla företag!

Miljö och arbetsmiljö – del 1

Introduktion med det grundläggande inom arbetsmiljö.

Kurslängd: 15 min.

Miljö och arbetsmiljö – del 2

Fokus på arbetsmiljö på företaget. Vad ska man göra vid olyckor eller tillbud på arbetsplatsen? Behovet av regelbunden bedömning av arbetsmiljön?

Kurslängd: 19 min.

Miljö och arbetsmiljö – del 3

I del tre handlar det om arbetsmiljörisker i praktiken. Från första hjälpen till vilka skyddsåtgärder behöver man vidta vid olika typer av arbeten – allt från kläder, buller, vibrationer, belysning, fysiska skydd, ventilation med mera. 

Kurslängd: 26 min.

Miljö och arbetsmiljö – del 4

I den avslutande delen pratar vi främst om miljö och miljöproblem. Hur kan risker minimeras och vilka krav finns?

Kurslängd: 19 min.

PLAST FÖR INKÖPARE

Vad driver kostnad och vilka faktorer ska man ta hänsyn till när man ska utvärdera offert? Henrik Palokangas arbetar med applikationsutveckling på Polykemi i Ystad och har 20 års erfarenhet av inköp. Allt från operativa, strategiska samt ledande befattningar i stora som små organisationer ifrån underleverantör till produktägande slutkund i internationell miljö.

Kurslängd: 9 min.

Plast – det bästa miljövalet

Varför kan plast vara ett bra miljöval? Vad är livscykelanalys och hur påverkar det mitt materialval? Hur kan vi minska växthuseffekten? Torbjörn Egerhag förklarar i denna webbkurs.

Kurslängd: 23 min.

Materialhantering – Torkning

Varför är det så viktigt med torkning? Hur blir slutresultatet om man inte har rätt fukthalt? Hur torkar man på rätt sätt? Polymeringenjör Magnus Lundh är din guide och vägleder dig.

Kurslängd: 20 min.

PRODUKTION

En utbildningsserie i fem delar om produktion av och med Anders Haraldsson, känd bland annat från Ställarskolan i Polymercentrums regi.

Produktion 1 – Team och grupparbete

Denna del handlar om att arbeta i grupp, gott ledarskap och målsättning m.m.

Kurslängd: 18 min.

Produktion 2 – Produktionsekonomi

Del två i utbildningsserien handlar om produktionsekonomi. Här reder vi ut olika begrepp och vilka faktorer som påverkar prissättning.

Kurslängd: 14 min.

Produktion 3 – Produktionsteknik

I del tre handlar det om produktionsteknik och hela flödet från idé till fakturering inom produktionen. Vi reder ut olika begrepp

Kurslängd: 17 min.

Produktion 4 – Ständiga förbättringar

Del fyra i serien handlar om förbättringsarbete och hur viktigt det är för alla företag att arbeta med det. Genomgång av olika metoder och begrepp som förekommer.

Kurslängd: 22 min.

Produktion 5 – Effektiva omställningar

Del fem handlar om omställningsarbete, eller ställ som vi säger till vardags. Hur skapar man effektivitet?

Kurslängd: 14 min.

SMED

En vägledning i hur man får ordning och reda. Genomgång av metoden SMED. Hur gör man i praktiken. Vilka fallgropar finns och hur undviker man dem. Anders Haraldsson berättar och förklarar.

Kurslängd: 12 min.

METODEN 5 VARFÖR

Metoden 5 varför är en effektiv metod som är teoretiskt enkel. Metoden hjälper dig hitta den egentliga underliggande orsaken till problemet. Anders Haraldsson berättar, förklarar och guidar.

Kurslängd: 12 min.

Kvalitet – del 1

Här fördjupar vi oss i kvalitetsbegreppet i en serie om tre delar under ledning av Anders Haraldsson. Vi går igenom vad kvalitet är. Vad krävs för att kunna införa kvalitetsbegreppet? Vad är kvalitetsdimensioner och kvalitetsbristkostnader?

Kurslängd: 15 min.

Kvalitet – del 2

Del två i utbildningsserien på temat kvalitet med Anders Haraldsson. Här fördjupar vi oss i ledningssystem. Vad är ledningssystemet till för och vad är det? Vi går igenom begrepp som kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Vilka olika kvalitetsstandarder finns? Vad är ISO9001 och för vem och varför finns det? Vad innehåller ISO9001? Till sist går vi igenom förbättringsprocessen.

Kurslängd: 23 min.

Kvalitet – del 3

Tredje och avslutande delen om kvalitet med Anders Haraldsson. Vem har ansvar för företagets kvalitet? Vilken kvalitet skall vi leverera och varför?  Vad innebär begreppet ”rätt från mig”? Vad innebär rätt i tid? Vilka kontroller finns, vad innebär det och varför skall de utföras? Vad är maskinduglighet och varför mäter vi det? Processduglighet – vad är det?

Kurslängd: 15 min.

Vad är slöseri?

Under ledning av Anders Haraldsson får du i denna webbkurs en introduktion till hur man identifierar slöserier i organisationen. Anders Haraldsson har 30 års erfarenhet av att utbilda inom förbättringsarbete (LEAN) och ledarskap.

Kurslängd: 12 min.

Effektivt förbättringsarbete, del 1

Hur inkluderar ni er personal i ert förbättringsarbete ur ett ledningsperspektiv? Under ledning av Anders Haraldsson får du i denna webbkurs en introduktion. Anders Haraldsson har 30 års erfarenhet av att utbilda inom förbättringsarbete (LEAN) och ledarskap. Under sin yrkeskarriär har han jobbat med över 430 olika företag inom dessa områden.

Kurslängd: 10 min.

Effektivt förbättringsarbete, del 2

Fortsättningskurs med tips på fem strategiska punkter för att nå resultat i ert förbättringsarbete med utbildare Anders Haraldsson.

Kurslängd: 10 min.

OM PLAST

En hel serie kurser om plast och dess användning, användingsområden, egenskaper, återvinning och miljö. Din ciceron är Anders Sjögren, docent i polymera konstruktionsmaterial vid Chalmers Tekniska Högskola (CTH). Han undervisar regelbundet om plast och kompositmaterial vid ett flertal av landets universitet och högskolor och agerar även lärare i några av Polymercentrums kurser. Serien omfattar totalt 28 delar och publiceras löpande under 2020.

1. Vad är plast?

I detta avsnitt beskrivs vad plast består av, hur länge vi har använt plast, samt några orsaker till att vi använder mer än 300 miljoner ton plast årligen. Framtiden för plast diskuteras även kortfattat.

Kurslängd: 20 min.

2. För- och nackdelar med plast

I detta avsnitt presenteras för- och nackdelar med plast. Om man läser tidningar och ser på TV så kan man lätt få uppfattningen av att det bara finns nackdelar med plast, men det stämmer naturligtvis inte.

Kurslängd: 24 min.

3. Användningsområden för plast

Cirka 40% av all plast i Europa används för tillverkning av förpackningar. Men det finns fler stora användare av plast än förpackningsindustrin. I detta avsnitt presenteras vanliga produkter och användningsområden för plast.

Kurslängd: 18 min.

4. Plast i en cirkulär ekonomi

Med det sätt på vilket plast för närvarande framställs, används och kastas bort så misslyckas man alltför ofta med att fånga upp de ekonomiska fördelarna med en mer cirkulär strategi, vilket skadar miljön. I detta avsnitt presenteras för- och nackdelar med plast i en cirkulär ekonomi.

Kurslängd: 20 min.

5. Plaster i miljön

I detta avsnitt presenteras orsaker till den stora mängden plast i naturen. Källor till mikroplaster diskuteras även kortfattat.

Kurslängd: 18 min.

6. Återvinning av plast

För att minska vårt ekologiska avtryck, samt minska den marina nedskräpningen av plast, så måste vi bli bättre på att återvinna plastprodukter. I detta avsnitt presenteras några olika metoder för att återvinning av termoplaster.

Kurslängd: 18 min.

7. Basplaster

Man brukar dela in termoplaster i tre olika grupper; basplaster, konstruktionsplaster samt avancerade termoplaster (eller specialplaster).  I detta avsnitt presenteras typiska egenskaper för basplasterna.

Kurslängd: 16 min.

8. Konstruktionsplaster

Konstruktionsplasterna har normalt något bättre mekaniska och termiska egenskaper än basplasterna, men kilopriset är också något högre. I detta avsnitt tar vi en titt på vilka plaster som ingår i gruppen ”konstruktionsplaster”, samt vad de har för kännetecknande egenskaper.

Kurslängd: 14 min.

9. Avancerade termoplaster

De avancerade termoplasterna är väsentligt dyrare än bas- och konstruktionsplasterna och används när dessa inte uppfyller kraven. I detta avsnitt presenteras typiska egenskaper för några vanliga avancerade termoplaster.

Kurslängd: 18 min.

10. Termoplastiska elastomerer

Termoplastiska elastomerer (TPE), eller termoelaster som de också kallas, är mjuka termoplaster med låg E-modul och hög brottseghet. I detta avsnitt presenteras typiska egenskaper och användningsområden för de vanligaste TPE-materialen.

Kurslängd: 9 min.

11. Härdplaster

Härdplaster består av ett nätverk av molekyler med starka tvärbindningar. De går därför inte att smälta, vilket försvårar återvinning av denna typ av material. Men härdplaster har många andra bra egenskaper och i detta avsnitt presenteras för- och nackdelar med de vanligaste härdplasterna.

Kurslängd: 20 min.

12. Förnyelsebara plaster

Det finns ett stort intresse inom många branscher att övergå från konventionella plastmaterial (d.v.s. plaster tillverkade av råolja eller naturgas) till förnyelsebara plaster. Men vad menas med förnyelsebar plast, och vad har dessa plaster för egenskaper? I detta avsnitt presenteras vad som menas med förnyelsebar plast, vilka råvaror som används för att tillverka förnyelsebara plaster, samt vad som krävs för att en plast skall anses vara komposterbar.

Kurslängd: 18 min.

13. Vanliga tillsatser i plast

Plaster består av polymera material samt tillsatser. Det finns en mängd olika typer av tillsatser som används för att förbättra egenskaperna och/eller underlätta tillverkningen. I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av några vanliga tillsatser i plast.

Kurslängd: 14 min.

14. Polymera fiberkompositer

När man kombinerar plast med olika fibermaterial ges nya tillämpningsmöjligheter. Här en insikt i olika fibermaterial, fördelar, nackdelar och olika användningsområden. 

Kurslängd: 35 min.

15. Kortfiberkompositer

En fortsättning om fiberkompositer, men här fokus på korta fiber och dess fördelar och nackdelar. Jämförelser med långa fiber och lämpliga tillämpningsområden.

Kurslängd: 21 min.

16. Provning och analys

Här lär du dig mer om olika prov- och analysmetoder och vilka parametrar som påverkar i olika situationer/miljöer.

Kurslängd: 19 min.

17. Information i datablad

Hur läser man ut informationen i plastmaterialens datablad? Här får du vägledning.

Kurslängd: 20 min.

18. Polymerers uppbyggnad

Hur styr uppbyggnaden mekaniska egenskaper, termiska egenskaper, kemikalieresistens med mera.

Kurslängd: 28 min.

19. Plasters mekaniska egenskaper

Här får du lära om plasters styvhet, brottsspänning, krympning och relaxation.

Kurslängd: 22 min.

20. Plasters termiska egenskaper

Vad behöver man beakta när det gäller plastens termiska egenskaper – påverkan av värme och kyla?

Kurslängd: 20 min.

21. Plasters elektriska egenskaper

Hur är det med plastens elektriska egenskaper? Vilken påverkan har materialvalet och eventuella tillsatser?

Kurslängd: 11 min.

22. Plasters kemikalieresistens

Hur påverkar materialvalet hur kemikalieresistent en plastkomponent är?

Kurslängd: 11 min.

23. Konstruktionsregler för formsprutgods

En introduktion till vad man bör tänka på när man konstruerar plastprodukter.

Kurslängd: 19 min.

24. Konstruktion för demontering och återvinning

Hur ska man konstruera för att möjliggöra demontering och för att göra produkten återvinningsbar?

Kurslängd: 20 min.

25. Mått, måttspridning och toleranser

Här får du lära dig om mått och de parametrar som avgör om en detalj är korrekt eller ej.

Kurslängd: 19 min.

26. Vanliga orsaker till skador och brott i plast

Varför håller det inte? Vad orsakar försvagningar?

Kurslängd: 19 min.

27. Fogningsmetoder för plast

Hur kan man sammafoga olika plastdetaljer? Vilka metoder kan användas?

Kurslängd: 18 min.

28. Livscykelanalys

Här får du lära dig begreppet livscykelanalys och hur en produkt/detalj kan tas om hand när den är slutanvänd.

Kurslängd: 11 min.

Håll utkik efter fler kurser!

Vi adderar kontinuerligt till fler webbkurser här. Hittar du inget av intresse just nu så kom tillbaka och se vad som erbjuds!

ADRESS

Polymercentrum
Box 152, 334 23 Anderstorp

Besök: Oljevägen 1, Anderstorp 

Ring OSS

Joakim 070-942 39 93

Anders 070-315 74 93

 

UC_Sigill