Polymercentrum hjälper dig som behöver ökad kompetens inom plast

KOMPETENS

Polymercentrum hjälper dig som behöver ökad kompetens inom plast

Kompetenscentrum

Polymercentrum Sverige AB är ett neutralt och oberoende kompetenscentrum för alla som vill öka sin kunskap om polymera material. Förutom att erbjuda Sveriges mest kompletta kursprogram inom plastområdet fungerar Polymercentrum som en resurs för högskolor, forskningsinstitut och yrkeshögskolor. Vi samarbetar även med branschorganisationer och externa konsulter med gedigen branschkompetens. Allt i syfte att bredda samverkan mellan industrin och skolor.

Kompetenscentrum

Polymercentrum Sverige AB är ett neutralt och oberoende kompetenscentrum för alla som vill öka sin kunskap om polymera material. Förutom att erbjuda Sveriges mest kompletta kursprogram inom plastområdet fungerar Polymercentrum som en resurs för högskolor, forskningsinstitut och yrkeshögskolor. Vi samarbetar även med branschorganisationer och externa konsulter med gedigen branschkompetens. Allt i syfte att bredda samverkan mellan industrin och skolor.

Nätverk i plastbranschen

Genom Polymercentrum erbjuds plastindustrin även möjligheter att möta sina kunder och utbildningsvärlden på branschträffar, konferenser och seminarier samt ta del av vår omvärldsbevakning, både nationellt och internationellt. Det är en viktig del i en konkurrenskraftig kompetensförsörjning och Polymercentrum bevakar den tekniska utvecklingen för att alltid kunna leverera den absolut senaste kunskapen.

Nätverk i plastbranschen

Genom Polymercentrum erbjuds plastindustrin även möjligheter att möta sina kunder och utbildningsvärlden på branschträffar, konferenser och seminarier samt ta del av vår omvärldsbevakning, både nationellt och internationellt. Det är en viktig del i en konkurrenskraftig kompetensförsörjning och Polymercentrum bevakar den tekniska utvecklingen för att alltid kunna leverera den absolut senaste kunskapen.

Styrelseordförande Mikael Heinig ger sin syn på Polymercentrums roll i framtiden.

Polymercentrum finns i Anderstorp

Polymercentrum har sitt säte i Anderstorp – mitt i plastindustrins svenska kluster. Kurserna och utbildningarna är till största delen förlagda till olika orter i Jönköpings län.

En intresseförening som består av plastbearbetande företag äger Polymercentrum till ca 70 procent. Leverantörer och kunder till plastindustrin äger resterande ca 30 procent.

Polymercentrum finns i Anderstorp

Polymercentrum har sitt säte i Anderstorp – mitt i plastindustrins svenska kluster. Kurserna och utbildningarna är till största delen förlagda till olika orter i Jönköpings län.

En intresseförening som består av plastbearbetande företag äger Polymercentrum till ca 70 procent. Leverantörer och kunder till plastindustrin äger resterande ca 30 procent.

Projekt med Polymercentrum

Polymercentrum har genom åren deltagit i projekt tillsammans med företag inom industrin, till exempel Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, Husqvarna AB och ett stort antal lokala företag. Även lärosäten som Lunds universitet och högskolan i Halmstad samt branschorganisationer som IKEM, IF Metall, Skärteknikcentrum och Svenska Gjuteriföreningen har deltagit i projekten.

Nedan kan du ta del av några exempel på projekt där Polymercentrum har medverkat.

den första ingenjören

Projektet ”Den första ingenjören” syftade dels till att få små företag att anställa ingenjörer men även att få ingenjörerna att se möjligheterna med att jobba i ett mindre företag. Undersökningar visar att både produktiviteten och nettoomsättningen ökar kraftigt för de företag som anställer en ingenjör och därför tycker Sveriges ingenjörer att frågan är angelägen.

Projektmålen överträffades med stor marginal.

LÄS MER OM PROJEKTET

Formsprutning av strukturella komponenter

Projektet inriktade sig på att öka kunskapen om metoder för formsprutning av bärande komponenter.

Målet var att främja utvecklingen av lätta produkter med hög hållbarhetsprestanda och att visa vilka metoder som har störst framtida potential.

Polymercentrums uppgift var att snabbt och effektivt sprida information och resultat.

Kompetenssäkrad industri 2018-2020

Projektet syftar till att lyfta kompetensfrågan i små och medelstora företag och utveckla arbetsmetoder för att säkra företagens kompetensförsörjning. I projektet ingår bland annat följande steg: validering av personal, planering och genomförande av kompetensutveckling utifrån behov, metoder att stärka kompetensförsörjningssystemet samt införande av metoder för strategisk kompetensförsörjning.

Polymerinstitutet

Polymertekniska Institutet AB är ett dotterbolag till Polymercentrum, som erbjuder ett test- och kompetenscenter inom polymera material och polymerteknik med en projektorienterad organisation samt ett antal tekniskt kompetenta projektledare. Fysiskt finns vi i Jönköpings län, men har Norden som upptagningsområde.

Bli lite klokare. Utbilda dig hos Polymercentrum.

KUNSKAP

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill