Böcker

Vi på Polymercentrum kompetensförsörjer plastbranschen med kurser inom viktiga bristyrken, så som Ställare och Operatör. I våra många kurser identifierade vi ett starkt behov av kurslitteratur. Litteratur i form av böcker som behandlade ämnet polymer, handböcker och informationsmaterial som på ett tydligt sätt redogör för hur man i praktikern ska gå till väga med olika moment.

Vi började då ett gediget arbete med att framställa kurslitteratur, som hittills resulterat i Ställarhandboken, Teknikerhandboken och Livscykelanalys. Tre väldigt viktiga hjälpmedel både för kursledare och deltagare.

Vi har i produktion ytterligare två böcker: 

Bok om Kompositer  (planeras klar Q3 2022)

Konstruktion och design (planeras klar Q1 2023)

Dessutom kommer Ställarhandboken att släppas som ljudbok (planeras klar Q3 2022)

Böcker och litteratur

Pris per styck. Frakt och moms tillkommer.