Böcker

Vi på Polymercentrum kompetensförsörjer plastbranschen med kurser inom viktiga bristyrken, så som Ställare och Operatör. I våra många kurser identifierade vi ett starkt behov av kurslitteratur. Litteratur i form av böcker som behandlade ämnet polymer, handböcker och informationsmaterial som på ett tydligt sätt redogör för hur man i praktikern ska gå till väga med olika moment.

Vi började då ett gediget arbete med att framställa kurslitteratur, som hittills resulterat i Ställarhandboken och Teknikerhandboken. Två väldigt viktiga hjälpmedel både för kursledare och deltagare.

Vi har i produktion ytterligare två böcker:  Livscykelanalys och Konstruktion och design

Böcker och litteratur

Pris per styck. Frakt och moms tillkommer.