Anders Haraldsson

Haraldsson

Anders Haraldsson

MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

En utbildningsserie i fyra delar tillsammans med Anders Haraldsson. Nyttiga lärdomar för alla företag!

Miljö och arbetsmiljö – del 1

Introduktion med det grundläggande inom arbetsmiljö.

Kurslängd: 15 min.

Miljö och arbetsmiljö – del 2

Fokus på arbetsmiljö på företaget. Vad ska man göra vid olyckor eller tillbud på arbetsplatsen? Behovet av regelbunden bedömning av arbetsmiljön?

Kurslängd: 19 min.

Miljö och arbetsmiljö – del 3

I del tre handlar det om arbetsmiljörisker i praktiken. Från första hjälpen till vilka skyddsåtgärder behöver man vidta vid olika typer av arbeten – allt från kläder, buller, vibrationer, belysning, fysiska skydd, ventilation med mera. 

Kurslängd: 26 min.

Miljö och arbetsmiljö – del 4

I den avslutande delen pratar vi främst om miljö och miljöproblem. Hur kan risker minimeras och vilka krav finns?

Kurslängd: 19 min.

Vill du lära dig mer?
Klicka här för att komma till våra yrkesutbildningar

PRODUKTION

En utbildningsserie i fem delar om produktion av och med Anders Haraldsson, känd bland annat från Ställarskolan i Polymercentrums regi.

Produktion 1 – Team och grupparbete

Denna del handlar om att arbeta i grupp, gott ledarskap och målsättning m.m.

Kurslängd: 18 min.

Produktion 2 – Produktionsekonomi

Del två i utbildningsserien handlar om produktionsekonomi. Här reder vi ut olika begrepp och vilka faktorer som påverkar prissättning.

Kurslängd: 14 min.

Produktion 3 – Produktionsteknik

I del tre handlar det om produktionsteknik och hela flödet från idé till fakturering inom produktionen. Vi reder ut olika begrepp

Kurslängd: 17 min.

Produktion 4 – Ständiga förbättringar

Del fyra i serien handlar om förbättringsarbete och hur viktigt det är för alla företag att arbeta med det. Genomgång av olika metoder och begrepp som förekommer.

Kurslängd: 22 min.

Produktion 5 – Effektiva omställningar

Del fem handlar om omställningsarbete, eller ställ som vi säger till vardags. Hur skapar man effektivitet?

Kurslängd: 14 min.

vill du lära dig mer så kika in på vår sida
för en- och flerdagarskurser

SMED

En vägledning i hur man får ordning och reda. Genomgång av metoden SMED. Hur gör man i praktiken. Vilka fallgropar finns och hur undviker man dem. Anders Haraldsson berättar och förklarar.

Kurslängd: 12 min.

METODEN 5 VARFÖR

Metoden 5 varför är en effektiv metod som är teoretiskt enkel. Metoden hjälper dig hitta den egentliga underliggande orsaken till problemet. Anders Haraldsson berättar, förklarar och guidar.

Kurslängd: 12 min.

Kvalitet – del 1

Här fördjupar vi oss i kvalitetsbegreppet i en serie om tre delar under ledning av Anders Haraldsson. Vi går igenom vad kvalitet är. Vad krävs för att kunna införa kvalitetsbegreppet? Vad är kvalitetsdimensioner och kvalitetsbristkostnader?

Kurslängd: 15 min.

Kvalitet – del 2

Del två i utbildningsserien på temat kvalitet med Anders Haraldsson. Här fördjupar vi oss i ledningssystem. Vad är ledningssystemet till för och vad är det? Vi går igenom begrepp som kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Vilka olika kvalitetsstandarder finns? Vad är ISO9001 och för vem och varför finns det? Vad innehåller ISO9001? Till sist går vi igenom förbättringsprocessen.

Kurslängd: 23 min.

Kvalitet – del 3

Tredje och avslutande delen om kvalitet med Anders Haraldsson. Vem har ansvar för företagets kvalitet? Vilken kvalitet skall vi leverera och varför?  Vad innebär begreppet ”rätt från mig”? Vad innebär rätt i tid? Vilka kontroller finns, vad innebär det och varför skall de utföras? Vad är maskinduglighet och varför mäter vi det? Processduglighet – vad är det?

Kurslängd: 15 min.

Vad är slöseri?

Under ledning av Anders Haraldsson får du i denna webbkurs en introduktion till hur man identifierar slöserier i organisationen. Anders Haraldsson har 30 års erfarenhet av att utbilda inom förbättringsarbete (LEAN) och ledarskap.

Kurslängd: 12 min.

Effektivt förbättringsarbete, del 1

Hur inkluderar ni er personal i ert förbättringsarbete ur ett ledningsperspektiv? Under ledning av Anders Haraldsson får du i denna webbkurs en introduktion. Anders Haraldsson har 30 års erfarenhet av att utbilda inom förbättringsarbete (LEAN) och ledarskap. Under sin yrkeskarriär har han jobbat med över 430 olika företag inom dessa områden.

Kurslängd: 10 min.

Effektivt förbättringsarbete, del 2

Fortsättningskurs med tips på fem strategiska punkter för att nå resultat i ert förbättringsarbete med utbildare Anders Haraldsson.

Kurslängd: 10 min.

Vill du lära dig mer?
Klicka här för att komma till våra yrkesutbildningar

Håll utkik efter fler kurser!

Vi adderar kontinuerligt till fler webbkurser här. Hittar du inget av intresse just nu så kom tillbaka och se vad som erbjuds!

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill