Styrelse

Styrelse

Kontakt

Styrelsens ledamöter är tillsatt av ägargruppen och valda på årsmötet. Styrelsens sammansättning ger förankring och bredd som väl speglar medlemsföretagen med kunskaper, erfarenheter och god omvärldsbevakning.

 

Ägarförhållande: Polymercentrum Sverige AB ägs till 71,93% av Polymercentrums Intresseförening, resterande 28,07% av bolaget ägs av leverantörer till branschen

Styrelse

Mikael Heinig

Mikael Heinig

Styrelseordförande

Aktiv i styrelsen sedan 2019
VD för Mikael Group AB
Född 1946

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB
Mikael Group AB

Michael Jonsson

Michael Jonsson

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2019
VD på AD-Plast AB
Född 1957

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB
Futurum Progressio AB
By Småland AB
AD-Plast AB

Peter Leisner

Peter Leisner

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2021
Professor vid Jönköpings Tekniska Högskola
Född 1964

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB

Niklas Andersson

Niklas Andersson

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2012
Konsultchef på Junic AB
Född 1965

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB
Jörgenulfniklas AB

Jonas Hagelqvist

Jonas Hagelqvist

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2019
Förbundsdirektör och VD för IKEM Innovations- och Kemiindustrierna AB
Född 1971

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB
BRF Turbinen 18
IKEM Innovations- och Kemiindustrierna AB

Frida Nilsson

Frida Nilsson

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2019
Hållbarhetschef på Emballator Lagan AB
Född 1988

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB

Gustav Hugoson

Gustav Hugoson

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2022
Säljare på Polykemi AB
Född 1988

Övriga uppdrag:
Polykemi Holding AB
Free Enterprise Invest Sweden AB
MG Ystad Fastigheter AB

Kontakta oss på Polymercentrum

ADRESS

Polymercentrum
Box 152
334 23 Anderstorp

Besök:
Oljevägen 1, Anderstorp 

Ring OSS

Joakim 070-942 39 93

Anders 070-315 74 93

 

UC_Sigill