Styrelse

Styrelse

Kontakt

Styrelsens ledamöter är tillsatt av ägargruppen och valda på årsmötet. Styrelsens sammansättning ger förankring och bredd som väl speglar medlemsföretagen med kunskaper, erfarenheter och god omvärldsbevakning.

 

Ägarförhållande: Polymercentrum Sverige AB ägs till 71,93% av Polymercentrums Intresseförening, resterande 28,07% av bolaget ägs av leverantörer till branschen

Styrelse

Mikael Heinig

Mikael Heinig

Styrelseordförande

Aktiv i styrelsen sedan 2019
VD för Mikael Group AB
Född 1946

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB
Mikael Group AB

Michael Jonsson

Michael Jonsson

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2019
VD på AD-Plast AB
Född 1957

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB
Futurum Progressio AB
By Småland AB
AD-Plast AB

Peter Leisner

Peter Leisner

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2021
Professor vid Jönköpings Tekniska Högskola
Född 1964

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB
Föreningen Tunga Fordon, Växjö
EAST e.V. (European Academy of Surface Technology), Tyskland

Elisabeth Carlheim-Gyllenskiöld

Elisabeth Carlheim-Gyllenskiöld

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2023
HR Director på KB Components AB
Född 1981

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet

Jonas Hagelqvist

Jonas Hagelqvist

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2019
Förbundsdirektör och VD för IKEM Innovations- och Kemiindustrierna AB
Född 1971

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB
BRF Turbinen 18
IKEM Innovations- och Kemiindustrierna AB

Henrik Lundell

Henrik Lundell

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2024
Senior Business Developer på Prototal AB
Född 1973

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB

 

 

Gustav Hugoson

Gustav Hugoson

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2022
Säljare på Polykemi AB
Född 1992

Övriga uppdrag:
Polykemi Holding AB
Free Enterprise Invest Sweden AB
MG Ystad Fastigheter AB
Polymertekniska Institutet AB

 

Magnus Kepinski

Magnus Kepinski

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2024
VD på Nordiske Medier Stockholm AB
Född 1969

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB

Henrik Oxfall

Henrik Oxfall

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2024
Ansv. plastfrågor på IKEM Innovations- och Kemiindustrierna AB
Född 1980

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB

Mattias Hogane

Mattias Hogane

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2024
VD på Talent Plastics AB
Född 1970

Övriga uppdrag:
Polymertekniska Institutet AB
Talent Plastics Laxå AB
Talent Platics Bredaryd AB
Talent Plastics Gislaved AB
Menago AB

Kontakta oss på Polymercentrum

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill