Certifiering/validering i plastbranschen

FÖR DIG SOM ÖNSKAR VERIFIERA DINA ANSTÄLLDAS KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, EXEMPELVIS VID INTERNA REKRYTERINGSPROCESSER ELLER SOM VERKTYG VID PERSONALUTVECKLING.

Validering

Certifiering/
validering i plastbranschen

FÖR DIG SOM ÖNSKAR VERIFIERA DINA ANSTÄLLDAS KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, EXEMPELVIS VID INTERNA REKRYTERINGSPROCESSER ELLER SOM VERKTYG VID PERSONALUTVECKLING.

Validering

Validering och certifiering av yrkesgrupper säkerställer att plastindustin har rätt kompetens och kartlägger behovet av kompetensutveckling. Rätt kompetens är avgörande för plastindustrins konkurrenskraft.

Polymercentrum ingår i Industrivalidering som hjälper företagen att möta framtiden med rätt utbildade medarbetare.

Validering

Validering är ett sätt att synliggöra och dokumentera en persons kompetens inom olika yrken i plastbranschen, oavsett var och på vilket sätt personen har skaffat sig kunskapen.

Valideringen tar en halv dag och genomförs av Polymercentrum, som är ackrediterat testcentrum. Utifrån resultatet tar vi fram en utbildningsstrategi som syftar till att fylla de kunskapsluckor som finns hos företaget eller hos yrkespersonen.

Validering

Validering är ett sätt att synliggöra och dokumentera en persons kompetens inom olika yrken i plastbranschen, oavsett var och på vilket sätt personen har skaffat sig kunskapen.

Valideringen tar en halv dag och genomförs av Polymercentrum, som är ackrediterat testcentrum. Utifrån resultatet tar vi fram en utbildningsstrategi som syftar till att fylla de kunskapsluckor som finns hos företaget eller hos yrkespersonen.

SÅ GÅR DET TILL

Valideringen prövar kunskap och förståelse inom ett antal olika ämnesområden.

Valideringen består av ett webbaserat provet där frågorna slumpas fram per ämnesområde från en databas.

För företagen innebär validering av sin personal en ökad förmåga att utveckla sin konkurrenskraft genom att strategiskt och metodiskt planera sin kompetensförsörjning.

Certifiering

Polymercentrum erbjuder möjligheten att certifieras inom ett antal yrken. I nuläget certifierar vi operatörer, ställare och tekniker.

certifiering av operatör

Efter genomgångna kurser för operatörer och ett yrkestest för att bekräfta yrkeserfarenhet, kan Polymercentrum utfärda ett certifikat för operatör.

certifiering av ställare

Efter kurserna Ställarutbildning för formsprutare steg 1 och steg 2 genomförs ett certifieringsprov. Vid godkänt prov och validering av yrkeskunskap utfärdas ett certifikat för ställare.

Läs mer om ställarutbildningarna, som är ett grundkrav för certifieringen (pdf öppnas i nytt fönster).

certifiering av formsprutningstekniker

För att bli certifierad formsprutniningstekniker ska du ha genomgått följande kurser:

Kursen riktar sig till dig med ställarutbildning eller motsvarande erfarenhet. Vill du veta mer, klicka på de olika kurserna.

Utbildningstrappa

Arbete pågår med att ta fram en utbildningstrappa för plastbranschen, med olika nivåer som tar ett helhetsgrepp om plastindustrins kompetensbehov.

Trappan omfattar olika steg från industriteknisk baskompetens och processoperatör/maskinställare/ teknikerutbildning till yrkeshögskoleexamen, högskoleingenjör och civilingenjör.

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill