Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Processtekniker: 04. Kvalitetsövervakning - statistiska metoder


Kort beskrivning

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskap hur statistiska metoder kan användas för ett effektivt kvalitetsarbete vid formsprutning av termoplastkomponenter samt hur formsprutans styrsystem kan utnyttjas för kontroll av produktionen.

Kursbeskrivning

En central del vid produktion av plastdetaljer är att det som levereras till kund inte innehåller några felaktiga detaljer. Dagens kunder kräver att leveranserna garanteras och accepterar inte detaljer som inte uppfyller specifikationerna. Statistiska metoder är ett kraftfullt instrument för att undvika kostsamma reklamationer. Exempelvis formsprutningsmaskinens styrsystem erbjuder många möjligheter till effektiv kvalitetsövervakning.

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskap hur statistiska metoder kan användas för ett effektivt kvalitetsarbete vid formsprutning av termoplastkomponenter samt hur formsprutans styrsystem kan utnyttjas för kontroll av produktionen.


Kursen utgör den fjärde och sista modulen i utbildningen till att bli certifierad Processtekniker.

Upplägg och utförande: Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar vid formsprutningsmaskin varvat med teori.

Kursen går att genomföra antingen som en fristående kurs (i mån av plats) eller som en del av de fyra kurser som leder till att bli certifierad processtekniker.

Prov och certifiering
Vid kursavslut utförs ett teoretiskt prov som, tillsammans med godkända inlämningsuppgifter från kurserna O1 och O2, ger underlag för att bli Certifierad Processtekniker.

Kursens omfattning: 2 dagar. Deltagarna tar med egna problemdetaljer för analys.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström, samt den webbaserade programvaran Formsprutningsteknik 2.0.

Förtäring: I kursavgiften ingår fika samt lunch.

 

Kursmål

Målsättningen är att ge kursdeltagarna kunskap och verktyg för att kunna använda statistiska metoder i det dagliga arbetet.
  • Grundläggande statistik
  • Normalfördelningen, ett praktiskt verktyg
  • Duglighet och kapabilitet – maskin respektive processduglighet, Cp Cpk
  • Statistisk processtyrning SPS – fulltaktsprov resp löpande produktion
  • Styrsystemets möjligheter
  • Processparametrar – massakudde, omkopplingstryck, flyttal etc.
  • Diagramtyper - övervakningsgränser

Målgrupp

Kvalitetstekniker, erfarna ställare, provkörare, optimerare, produktionstekniker, produktionsledare.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha minst två års erfarenhet som ställare/provkörare och/eller ha kunskaper motsvarande certifierad ställare enligt Polymercentrums och branschens krav. En naturlig del är att ha gått tidigare kurser i processteknikerpaketet för att bli certifierad processtekniker.

Efter kursen

Tillfälle

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 9 000 SEK exkl. moms
Standardpris 12 000 SEK exkl. moms

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill