Kursinnehåll

Kursinfo

« Bakåt

Kvalitetsövervakning - statistiska metoder


Kursbeskrivning

En central del vid produktion av plastdetaljer är att det som levereras till kund inte innehåller några felaktiga detaljer. Dagens kunder kräver att leveranserna garanteras och accepterar inte detaljer som inte uppfyller specifikationerna. Statistiska metoder är ett kraftfullt instrument för att undvika kostsamma reklamationer.
Exempelvis formsprutningsmaskinens styrsystem erbjuder många möjligheter till effektiv kvalitetsövervakning.

Kursens mål

 • Grundläggande statistik
 • Normalfördelningen, ett praktiskt verktyg
 • Duglighet och kapabilitet – maskin respektive processduglighet, Cp Cpk
 • Statistisk processtyrning SPS – fulltaktsprov resp löpande produktion 
 • Styrsystemets möjligheter
 • Processparametrar – massakudde, omkopplingstryck, flyttal etc
 • Diagramtyper - övervakningsgränser

Målgrupp

Produktionstekniker, ställare med minst två års erfarenhet, kvalitetstekniker, produktionsledare.

Citat

 • Grundläggande statistik
 • Normalfördelningen, ett praktiskt verktyg
 • Duglighet och kapabilitet – maskin respektive processduglighet, Cp Cpk
 • Statistisk processtyrning SPS – fulltaktsprov resp löpande produktion 
 • Styrsystemets möjligheter
 • Processparametrar – massakudde, omkopplingstryck, flyttal etc
 • Diagramtyper - övervakningsgränser

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

På plats 12 000 SEK exkl moms

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se