Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Processtekniker: 01. Provkörningsmetodik


Kort beskrivning

En noggrant utförd provkörning är en garanti för att undvika produktionsproblem. Erfarenheten visar att till exempel bristfällig dokumentation är en grund för många framtida produktionsstörningar.

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap i hur provkörning av formverktyg kan utföras. Ett standardiserat arbetssätt tas fram med dokumenterade rutiner att arbeta efter.


Kursbeskrivning

En noggrant utförd provkörning är en garanti för att undvika produktionsproblem. Erfarenheten visar att till exempel bristfällig dokumentation är en grund för många framtida produktionsstörningar.

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap i hur provkörning av formverktyg kan utföras. Ett standardiserat arbetssätt tas fram med dokumenterade rutiner att arbeta efter.

Upplägg och utförande: 
Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar vid en formsprutningsmaskin varvat med teori. Eleverna lär sig utföra och dokumentera provkörningar på ett effektivt och standardiserat sätt.

Kursen går att genomföra antingen som en fristående kurs eller som en del av de fyra kurser som leder till att bli certifierad processtekniker.

Kursens omfattning: 3 dagar.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström, samt den webbaserade programvaran Formsprutningsteknik 2.0.

Förtäring: I kursavgiften ingår fika samt lunch.

Kursmål

Målsättningen är att ge kursdeltagarna kunskap om hur provkörningar av nya formverktyg för formsprutning skall organiseras och utvärderas.

Upplägg och utförande:

Teori varvas med praktiska försök vid formsprutningsmaskin
 • Fördjupad formsprutningsteori, definition av robust process
 • Val av maskin för optimalt utnyttjande
 • Arbetssätt och resultat vid provkörningar 
  • rutiner - dokumentation 
 • Formsprutningsberedning
 • Optimering av insprutningsfas
 • Optimering av eftertrycksfas
 • Optimering av plasticerings- och kylfas
 • Låskraftsoptimering
 • Cykeltidsoptimering
 • Ställinstruktioner, kontrollinstruktioner etc.

Målgrupp

Erfarna ställare, provkörare, optimerare, produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker.

Förkunskaper

Deltagare bör ha minst två års erfarenhet som ställare/provkörare och/eller ha kunskaper motsvarande certifierad ställare enligt Polymercentrums och branschens krav.

Efter kursen

En naturlig fortsättning är kursen Praktisk problemlösning i Processteknikerpaketet.

Tillfälle

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 12 000 SEK exkl. moms
Standardpris 16 000 SEK exkl. moms

ADRESS

Polymercentrum
Box 152
334 23 Anderstorp

Besök:
Oljevägen 1, Anderstorp 

Ring OSS

Joakim 070-942 39 93

Anders 070-315 74 93

 

UC_Sigill