Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Processtekniker: 01. Provkörningsmetodik


Kort beskrivning

En noggrant utförd provkörning är en garanti för att undvika produktionsproblem. Erfarenheten visar att till exempel bristfällig dokumentation är en grund för många framtida produktionsstörningar.

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap i hur provkörning av formverktyg kan utföras. Ett standardiserat arbetssätt tas fram med dokumenterade rutiner att arbeta efter.


Kursbeskrivning

En noggrant utförd provkörning är en garanti för att undvika produktionsproblem. Erfarenheten visar att till exempel bristfällig dokumentation är en grund för många framtida produktionsstörningar.

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap i hur provkörning av formverktyg kan utföras. Ett standardiserat arbetssätt tas fram med dokumenterade rutiner att arbeta efter.


Kursen utgör den första modulen av fyra i utbildningen till att bli certifierad Processtekniker.

Upplägg och utförande: 
Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar vid en formsprutningsmaskin varvat med teori. Eleverna lär sig utföra och dokumentera provkörningar på ett effektivt och standardiserat sätt.

Kursen går att genomföra antingen som en fristående kurs (i mån av plats) eller som en del av de fyra kurserna som leder till att bli certifierad processtekniker.

Prov och certifiering
Vid kursavslut för Processtekniker: 04. Kvalitetsövervakning - statistiska metoder utförs ett teoretiskt prov som, tillsammans med godkända inlämningsuppgifter från kurserna O1 och O2, ger underlag för att bli Certifierad Processtekniker.

Kursens omfattning: 3 dagar.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström, samt den webbaserade programvaran Formsprutningsteknik 2.0.

Förtäring: I kursavgiften ingår fika samt lunch.

Kursmål

Målsättningen är att ge kursdeltagarna kunskap om hur provkörningar av nya formverktyg för formsprutning skall organiseras och utvärderas.

Upplägg och utförande:

Teori varvas med praktiska försök vid formsprutningsmaskin
 • Fördjupad formsprutningsteori, definition av robust process
 • Val av maskin för optimalt utnyttjande
 • Arbetssätt och resultat vid provkörningar 
  • rutiner - dokumentation 
 • Formsprutningsberedning
 • Optimering av insprutningsfas
 • Optimering av eftertrycksfas
 • Optimering av plasticerings- och kylfas
 • Låskraftsoptimering
 • Cykeltidsoptimering
 • Ställinstruktioner, kontrollinstruktioner etc.

Målgrupp

Erfarna ställare, provkörare, optimerare, produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker.

Förkunskaper

Deltagare bör ha minst två års erfarenhet som ställare/provkörare och/eller ha kunskaper motsvarande certifierad ställare enligt Polymercentrums och branschens krav.

Efter kursen

En naturlig fortsättning är kursen Processtekniker: 02. Praktisk problemlösning i Processteknikerpaketet.

Tillfälle

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 12 000 SEK exkl. moms
Standardpris 16 000 SEK exkl. moms

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill