Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Processtekniker: 03. Materialberedarkurs


Kort beskrivning

I denna kurs utgår vi från plastmaterialet och dess viktiga hantering för att skapa goda förutsättningar för en stabil produktion. Olika plaster kräver olika hantering, inte minst när det gäller torkningsprocessen. En felaktig materialhantering kan äventyra materialets egenskaper och kan i förlängningen bli kostsamt för företaget.


Kursdeltagare får lära sig om de olika delarna/kringutrustningarna som finns i ett formsprutande företag och som ingår i materialhanteringen från säck till färdig produkt.

Kursbeskrivning

Kursdeltagare får lära sig om de olika delarna/kringutrustningarna som finns i ett formsprutande företag och som ingår i materialhanteringen från säck till färdig produkt.


Kursen utgör den tredje modulen av fyra i utbildningen till att bli certifierad Processtekniker, men är viktig för alla som arbetar med plastmaterial på olika sätt.

Kursen går att genomföra antingen som en fristående kurs (i mån av plats) eller som en del av de fyra kurserna som leder till att bli certifierad processtekniker. 

Prov och certifiering
Vid kursavslut för Processtekniker: 04. Kvalitetsövervakning - statistiska metoder utförs ett teoretiskt prov som, tillsammans med godkända inlämningsuppgifter från kurserna O1 och O2, ger underlag för att bli Certifierad Processtekniker.


Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström ingår om man genomför samtliga kurser (böckerna delades då ut under Processtekniker: 01. Provkörningsmetodik). Genomförs kursen som fristående (utan att medverka i resterande kurser för att bli certifierad processtekniker) ingår ingen kurslitteratur.

Kursmål

Kursinnehåll:
 • Materialkunskap – för materialhantering
 • Viktiga dokument (MSDS, Certifikat, processrekommendationer)
 • Materialhantering – förvaring och transport
 • Vad kräver olika plastmaterial i hanteringen?
 • Torkning av plast - Varför torkar vi?
 • Storleksberäkning av torkbehållare
 • Fuktmätning (teori & praktisk mätning)
 • Materialsugar/rörtyper
 • Volymetrisk och gravimetrisk dosering
 • Granulering
 • Övervakningssystem

Målgrupp

För materialhanterare, maskinställare, processtekniker som arbetar på ett formsprutande företag.

Förkunskaper

En naturlig del är att ha gått tidigare kurser i processteknikerpaketet för att bli certifierad processtekniker. 

Efter kursen

En naturlig fortsättning är kursen Processtekniker: 04. Kvalitetsövervakning - statistiska metoder i Processteknikerpaketet.

Tillfälle

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 6 000 SEK exkl. moms
Standardpris 8 000 SEK exkl. moms

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill