Kursinnehåll

Kursinfo

« Bakåt

Praktisk problemlösning, kurs


Kursbeskrivning

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, underhållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man exempelvis kunna lösa ett problem om man inte förstår vad det är som gör att det går snett?

Upplägg och utförande: Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar med olika problemställningar varvat med teori. Eleverna lär sig hantera problemlösningsmetoder och lösa verkliga problem.


Kursens omfattning: 3 dagar. Deltagarna tar med egna problemdetaljer för analys.


Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

Kursens mål

Angreppssätt vid felsökning, metodik felsökning, felanalys:
 • Arbetssätt vid felsökning metodik
 • Process-FMEA
 • A4-metoden
 • 5 varför
 • Felsökningsdiagram (anpassat för formsprutning)
 • Statistisk försöksplanering
 • Genomgång av typiska feltyper
 • Materialrelaterade, flytbarhet, torkning, fyllmedelstyp
 • Processrelaterade, plasticering, insprutning, eftertryck, kylning
 • Formverktygsrelaterade, temperering, ingöt, avluftning

Målgrupp

Produktionstekniker, ställare med minst två års erfarenhet, produktionsledare, kvalitetstekniker.

Citat

Angreppssätt vid felsökning, metodik felsökning, felanalys:
 • Arbetssätt vid felsökning metodik
 • Process-FMEA
 • A4-metoden
 • 5 varför
 • Felsökningsdiagram (anpassat för formsprutning)
 • Statistisk försöksplanering
 • Genomgång av typiska feltyper
 • Materialrelaterade, flytbarhet, torkning, fyllmedelstyp
 • Processrelaterade, plasticering, insprutning, eftertryck, kylning
 • Formverktygsrelaterade, temperering, ingöt, avluftning

Tid

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

På plats 16 000 SEK exkl moms

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se