Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Processtekniker: 02. Praktisk problemlösning


Kort beskrivning

Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskap i praktisk problemlösning inom formsprutning av termoplastkomponenter. Rutiner och dokumentation arbetas fram.

Kursbeskrivning

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, underhållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man exempelvis kunna lösa ett problem om man inte förstår vad det är som gör att det går snett?


Kursen utgör den andra modulen av fyra i utbildningen till att bli certifierad Processtekniker.

Upplägg och utförande: Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar med olika problemställningar varvat med teori. Eleverna lär sig hantera problemlösningsmetoder och lösa verkliga problem.

Kursen går att genomföra antingen som en fristående kurs (i mån av plats) eller som en del av de fyra kurserna som leder till att bli certifierad processtekniker.

Prov och certifiering
Vid kursavslut för Processtekniker: 04. Kvalitetsövervakning - statistiska metoder utförs ett teoretiskt prov som, tillsammans med godkända inlämningsuppgifter från kurserna O1 och O2, ger underlag för att bli Certifierad Processtekniker.


Kursens omfattning: 3 dagar. Deltagarna tar med egna problemdetaljer för analys.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

Förtäring: I kursavgiften ingår fika samt lunch.

Kursmål

Målsättningen är att ge kursdeltagarna verktyg för att på ett effektivt sätt hantera problem som kan uppstå inom formsprutning av termoplastkomponenter.
  • Arbetssätt vid felsökning, metodik
  • Process-FMEA
  • A4-metoden
  • 5 varför
  • Felsökningsdiagram (anpassat för formsprutning)
  • Statistisk försöksplanering
  • Genomgång av typiska feltyper
  • Materialrelaterade, flytbarhet, torkning, fyllmedelstyp
  • Processrelaterade, plasticering, insprutning, eftertryck, kylning
  • Formverktygsrelaterade, temperering, ingöt, avluftning

Målgrupp

Kvalitetstekniker, erfarna ställare, provkörare, optimerare, produktionstekniker, produktionsledare.

Förkunskaper

Deltagare bör ha minst två års erfarenhet som ställare/provkörare och/eller ha kunskaper motsvarande certifierad ställare enligt Polymercentrums och branschens krav. En naturlig del är att ha gått tidigare kurser i processteknikerpaketet för att bli certifierad processtekniker. 

Efter kursen

En naturlig fortsättning är kursen Processtekniker: 03. Materialberedarkurs i Processteknikerpaketet.

Tillfälle

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 12 000 SEK exkl. moms
Standardpris 16 000 SEK exkl. moms

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill