Våra webbkurser är gratis,
men vi vill veta vem du är

Fyll i formuläret nedan, klicka på Vidare och sedan skickar vi dig vidare till kursen.

Genom att registrera dig godkänner du också användarvillkoren nedan.


JaNejVet inte

Användarvillkor

Samtliga immateriella rättigheter avseende webbkurser eller motsvarande (nedan kallat ”Tjänsten”) innehas av Polymercentrum eller dess licensgivare och detta avtal innebär ingen överlåtelse av några rättigheter till användaren.

Polymercentrum upplåter endast till användaren en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att använda det material som ingår i Tjänsten Användaren ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt och privat bruk. Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Användaren får inte förfoga över Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta avtal. Detta innebär bland annat att användaren inte får sprida eller kopiera Tjänsten, inte tillgängliggöra Tjänsten till allmänheten eller använda Tjänsten i kommersiellt syfte.

Om användaren agerar i strid med detta avtal kan det medföra skadeståndsskyldighet för användaren.

Information om behandling av personuppgifter Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)

Personuppgifter som lämnas behandlas av Polymercentrum och används för syftet att skicka ut nyhetsbrev och/eller inbjudningar till utbildningar eller medlemsskap i Polymercentrum samt uppföljning av de publicerade kurserna. För att begära information, rättning eller borttagning av de uppgifter som du har lämnat här så kontaktar du Polymercentrum. Det finns även en avregistreringslänk i varje utskick, där du kan begära att bli borttagen ur registret för framtida utskick.

Om hur vi behandlar personuppgifter kan du också läsa här.

ADRESS

Polymercentrum
Box 152, 334 23 Anderstorp

Besök: Oljevägen 1,  Anderstorp

Ring OSS

Joakim 070-942 39 93

Anders 070-315 74 93

Jan 072-308 52 00