Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Arbetsrätt och arbetsmiljö för industriföretag


Kort beskrivning

Kursbeskrivning
Alla som har anställda påverkas av arbetsrätten och det ställs höga krav på arbetsgivaren att hantera de arbetsrättsliga frågorna på ett korrekt sätt. Kursen går igenom grunderna i den svenska arbetsrätten och ger teoretisk kunskap som är praktisk genomförbar. 

Målsättningen är att deltagarna ska få fördjupad kunskap i arbetsgivarens ansvar, hur arbetsrätten och arbetsmiljön bör hanteras och praktiska tips och genomgångar av det dagliga arbetet och hantering av svåra situationer.

Kursbeskrivning

Arbetsrätt och arbetsmiljö för industriföretag.

Kursen genomförs i samarbete med CvZ Juridik AB och kursledaren är Alexander Clomén.


Kursmål

Vi går bland annat igenom följande:

  1. Grunderna i arbetsrätten – Lagstiftning och kollektivavtalsrätten
  2. Anställningsformer
  3. Omställning, uppsägningar och hantering av problem med personal
  4. Arbetsgivare och arbetstagares rättigheter och skyldigheter
  5. Hantering av svåra personalfrågor
  6. Grundläggande arbetsmiljö – Lagstiftning och ansvar
  7. SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
  8. Arbetsmiljö i praktiken
  9. Incidenthantering

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som hanterar anställda. Genom att säkerställa att flera har en grundläggande kunskap och förståelse för arbetsgivarens ansvar för arbetsrätt och arbetsmiljön blir riskerna för fel mindre och belastningen på tex. HR och VD minskar. Inga särskilda förkunskaper krävs men även den som har en gedigen erfarenhet från att hantera personalfrågor kan ha stor nytta av kursen.

Förkunskaper

 

Efter kursen

Tillfälle

1 dag, 09:00 - 16:30

Pris

Medlem i Polymercentrum 3 000 SEK exkl. moms
Standardpris 4 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill