Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Juridik i ditt säljarbete


Kort beskrivning

Att hantera en säljprocess är både komplicerat och svårt och skillnaden mellan en bra och en dåligt hanterad säljprocess kostar verksamheten i både tid och pengar. Det finns därför en stor vinning för all affärsverksamhet att medvetet hantera allehanda köprättsfrågor samt avtalsfrågor.  Kursbeskrivning

Under dagen kommer vi att gå igenom köprättens och avtalsrättens grunder med koppling till de juridiska spörsmål som är relevanta för plastindustrin. Som säljare är det viktigt att kunna hantera köprättsliga och avtalsrättsliga frågor för att på bästa sätt göra goda affärer och ingå avtal med fokus på låg risk. Kursdeltagarna kommer att få praktiska kunskaper som sedan kan appliceras i säljarbetet. 

 

Kursinnehåll: 

  • Grundläggande köprätt 
  • Avtalsrätt - när och hur ett avtal kommer till stånd och om vad som överenskommits 
  • Särskilt fokus på försäljningsprocessen 
  • Förhandling - vikten av att förhandla för att få till bra avtal 
  • Tvistelösning 


Vi varvar föreläsningar med praktiskt arbete i form av övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner av kursdeltagarnas egna erfarenheter. Kursen genomförs i samarbete med CvZ Juridik AB och kursledaren är Alexander Clomén. 

Kursmål

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få tillräckligt med kunskaper för att kunna förstå köprätten och avtalsrätten för att på bästa sätt kunna tolka och hantera de viktiga delarna av en säljprocess. 

Målgrupp

Kursen är till nytta för den som kommer i kontakt med kunder och avtal i sitt arbete och riktar sig till den som jobbar med eller ansvarar för inköp och försäljning.  

Förkunskaper

 

Efter kursen

Tillfälle

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

ESF - Projekt (Kompetensutveckling Småland+) 0 SEK exkl. moms
Medlem i Polymercentrum 3 000 SEK exkl. moms
Standardpris 4 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill