Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Juridikkurs DIGITAL för industriföretag


Kort beskrivning

Att hantera juridiska frågor rätt kan vara helt avgörande för att göra rätt affärer. Ett bra avtal innebär en möjlighet för bra affärer med låg risk - ett dåligt avtal kan innebära olönsamma affärer med hög risk. 
Under utbildningen i juridik för industriföretag går vi igenom grunderna i hur avtal upprättas, förhandlas och tillämpas.
Målsättningen är att deltagarna ska kunna få kunskaper inom avtal och juridik som kan appliceras i verksamheten för att säkerställa trygga, lönsamma och bra avtal.

Kursbeskrivning

Utbildning Juridik för industriföretag.
Pandemin har visat att det är oerhört viktigt med höga krav på kunskap inom avtalshantering. Flera fall där betalning inte kunnat genomföras eller där leverans inte kunnat ske av tex råmaterial har satt igång ett stor fokus på frågan hur trygga avtal för båda parter ska formuleras.


Kursen genomförs i samarbete med CvZ Juridik AB och kursledare är Alexander Clomén och Caroline Svensson. 

Kursmål

Vi går bland annat igenom följande:

  1. Juridik och avtalsrätt– när kommer ett avtal till stånd och vad har man kommit överens om
  2. Så läser man och tolkar avtal
  3. Avtal för industrin – Genomgång av standardavtal och viktiga standardklausuler
  4. Avtal på engelska
  5. Förhandling av avtal
  6. Hantering av situationer när saker inte blir som man tänkt sig

Målgrupp

Kursen riktar sig till den som kommer i kontakt med kunder och avtal i sitt arbete. Den är till nytta för såväl den som har en gedigen erfarenhet av att hantera avtal som den som saknar tidigare erfarenheter. Det finns möjlighet att ta med sig egna case och kursen ger en så väl teoretisk som praktisk kunskap i ämnet.

Förkunskaper

 

Efter kursen

Tillfälle

1 dag, 09:00 - 16:30

Pris

Medlem i Polymercentrum 3 000 SEK exkl. moms
Standardpris 4 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill